Тема 23. Лексичні недоліки ділового мовлення.

Суржик – це українсько-російське просторіччя або російські вкраплення в українській мові.

 Наводимо приклади подібних вкраплень, що вже набили оскомину:

мероприятие захід, а не міроприємство;

учреждение установа, заклад

нерадивый недбайливий;

следующий такий, наступний не слідуючий;

вопрос запитання;

неделя тиждень;

справка довідка;

уместный доречний не умісний;

решить вирішити не рішити;

появиться з‘явитися не появитися

заключать договор укладати угоду

общее собрание загальні збори

общин усилия спільні зусилля

настаивать наполягати

 Треба зважати і на рід деяких іменників:

моя боль мій біль;

дорожная пыль в‘їдливий пил;

душистая шампунь пахучий шампунь;

лёгкая тюль легкий тюль

далёкая Сибір далекий Сибір

Іменник гривня жіночого роду: одна гривня, дві гривні, п’ять гривень.

 Особливо погана справа з перекладом російських словосполучень, коли їх перекладають на свій страх і розсуд.

 Наводимо реєстр найпоширеніших словосполучень у діловому усному та писемному мовленні:

бросаться в глаза –впадати в око;

благодарю тебя (вас) –дякую тобі (вам);

извини меня –пробач, вибач мені;

оставь меня в покое –дай спокій мені;

чувство собственного достоинства –почуття власної гідності;

лестный отзыв –схвальний відгук;

виды на будущее –плани на майбутнє;

видавший виды –бувалий у бувальцях;

понести потери –зазнати втрат;

причинить убытки –завдати збитків;

принимать участие –брати участь (не приймати);

приносить неприятности –завдавати прикростей;

ужесточить требования –посилити вимоги;

текучесть кадров –плинність кадрів;

выписка из протокола –витяг з протоколу;

милости просим –ласкаво просимо;

добро пожаловать – гостинно (уклінно) просимо;

нечленораздельная речь – нерозбірлива мова;

низменные интересы –ниці інтереси;

обращаться с кем –поводитись з ким;

оказывать сопротивление –чинити опір;

занимать деньги у кого-то –позичати у когось

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑