Тема 19. Доцільність використання іншомовних слів.

Іншомовні слова в діловому тексті повинні вживатися лише в разі потреби, коли їх не можна замінити українськими словами з тим самим значенням. Вони вимагають до себе критичного ставлення: в документації рекомендується вживати лише ті іншомовні слова й терміни, які дістали міжнародне визнання або не мають еквівалента в нашій мові. До міжнародних належать фінансові терміни, терміни бухгалтерського обліку, поштово-телеграфних зв’язків, діловодства, зовнішньої торгівлі: бланк, штраф, санкція, віза, гриф, дебет, кредит, маркетинг, менеджмент, біржа, рейтинг тощо.

Без потреби в українській мові вживаються такі запозичення:

екстраординарний особливий

конвенція умова

координувати погоджувати

прерогативи перевага

репродукувати відтворювати

симптом ознака

домінувати переважати

форсувати прискорювати

ігнорувати зневажати

та багато інших.

Багато запозичених абстрактних іменників мають загальне, розмите, неточне значення. Вони можуть означати все – і нічого. А кожне з таких запозичень має кілька дуже точних, зрозумілих значень:

Аргумент – доказ, підстава, обґрунтування, мотив;

Гіпотеза – припущення, здогад, передбачення, домисел, задум, думка, ідея;

Дефект – вада, хиба, недолік, недоробка, упущення, брак, пошкодження;

Традиція – звичай, правило, звичка; ідея, норма,манера.

Утворені від іменників прикметники ще більше призводять до непорозуміння цілого відрізка висловлювання. Тому їх слід замінювати:

Ідентичний – тотожний, рівнозначний, однаковий;

Хронічний – довготривалий, затяжний, постійний;

Екстрений – негайний, спішний, терміновий, надзвичайний, невідкладний;

Гіпотетичний – домислюваний, припустимий, передбачуваний.

Щоб мати моральне право в публічному мовленні вільно вживати запозичені терміни, потрібно знати їх значення:

Афектовано – награно, неприродно, збуджено;

Гротескний – потворно-комічний, чудний;

Конфлікт – сутичка інтересів. При якій однаково винні обидві сторони;

Інцидент – непорозуміння і неприємна, небажана подія;

Дилема – необхідність вибору з двох взаємо виключних можливостей;

Негліже – вранішній домашній одяг; недбалий одяг; напіводягнена людина;

Реноме – репутація, слава, популярність;

Сноб – людина у вищих сферах.

Прямим наслідком незнання значень іншомовних слів є явище багатослів’я.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑