Тема 18. Трафарети (штампи) ділового стилю.

У мові ділових паперів є досить обмежений за своїм складом і обсягом набір усталених словосполучень, покликаних обслуговувати адміністративно-виробничі ситуації, де вони часто повторюються. Це словосполучення типу взяти до уваги, довести до відома, взяти за основу, залишити нерозв'язаним, взяти на себе зобов'язання, у порядку надання допомоги, порядку винятку та інші

Серед цих стійких словосполучень є такі, що вживаються в схожих ситуаціях, але різняться своїм лексичним складом. Якщо зміст їх не конкретно-предметний, якщо словосполучення виконує роль своєрідної лексичної прокладки, містка для збереження цілісності змісту документа, то мимоволі виникає небезпека змішування близькозначних словосполучень, а це призводить до зниження загального рівня документа. Так, наприклад, з двох близьких за значенням усталених словосполучень відігравати роль і мати значення складають одне неправильне "відігравати (або грати) значення". До того ж плутають грати роль - так можна сказати про гру актора й відігравати роль - брати участь у чомусь.

Особливо багато неточностей, а то й грубих помилок з'являється при некваліфікованому перекладі усталених словосполучень з російської мови на українську. Так, наприклад, быть на хорошем счету - бути на доброму рахунку замість мати добру славу (репутацію), во что бы то ни стало - у що б то не стало замість за всяку ціну, держаться в стороне -триматися в стороні замість бути осторонь, принимать участие -приймати участь замість брати участь тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑