Тема 12. Чергування приголосних при творенні іменників із суфіксом –ин(а).

Ці зміни відбуваються у вимові і передаються на письмі:

а) перед іменниковим суфіксом -ин(а) сполучення приголосних -цьк- змінюється на -чч-: донецький — Донеччина, словацький, — Словаччина, козацький — козаччина, турецький — Туреччина;

б) сполучення приголосних -ськ- перед суфіксом -ин(а) змінюється на -шч- (орф. щ): одеський — Одещина, миска — мищина, тріск — тріщина, житомирський — Житомирщина, тернопільський — Тернопільщина;

в) сполучення приголосних –зьк- та жч: воронезький – Воронежчина, Петербург-Петербуржчина.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑