Тема 10. Спрощення в групах приголосних –здн, -ждн, -стн тощо.

Збіг кількох приголосних, який виникає внаслідок словозміни чи словотворення, утруднює вимову. Тому у процесі мовлення один з приголосних (як правило, середній) випадає, відповідно група приголосних спрощується для вимови.

Найчастіше спрощення відбувається у таких групах приголосних:

[жди][жн]: тиждень — тижня (р. в.) — тижневий;  

 [здн] — [зн]: проїздити — проїзний (рос. проездной);  

[стн] — [сн]: честь — чесний (рос. честный);

[стл] — [сл]: щастя — щасливий (рос. счастливьш);

[слн] — [сн]: ремесло — ремісник;  

[стц] — [сц]: давньор. мъстьце — мъстце — місце;

[лнц] — [нц]: давньор. сълньцє — солнце — сонце (рос. солнце);

[рдц] — [рц]: давньор. сърдьцє — сєрдцє. — серце (рос. сердце);  

[сткл] — [скл]: давньор. стъкло — сткло — скло (рос. стекло);

[рнч] — [нч]: горно — гончар (давньор. гърньчарь);  

[стс'к] — [ськ]: місто — міський;

[зкн] — [зн]: брязкіт брязнути;  

[скн] — [сн]: писк — писнути.

Проте у словах випускний, пропускний, допускний, рискнути, вискнути (від виск), тоскно, скнара, скніти група приголосних не спрощується. Звук [к] у них і ви­мовляється, і пишеться буква на його позначення. ,

Зберігається також [т] у словах кістлявий, хвастливий, хвастнути, шістнадцять (в останньому при вимові [т] випадає).

Літера т зберігається на письмі і в прикметниках, утворених за допомогою суфікса –н від слів іншомовного походження з кінцевим ст: аванпост — аванпостний, баласт — баластний, компост — компостний, контраст — контрастний, форпост — форпостний; суфікса –ств-: агент-агентство, студент-студентство; президент-президентство; суфікса –ськ-: парламент-парламентстський; турист-туристський, студент-студентстський

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑