6.4. Служба контролю якості на підприємстві

 

На машинобудівних підприємствах контрольні операції виконуються представниками багатьох служб, цехів, відділів. Контроль за використанням стандартів, технічних умов, іншої нормативно-технічної документації здійснює служба нормоконтролю. Якість технічної документації також контролюється виконавцями та керівниками усіх рівнів у відділах головного конструктора (ВГК) і головного технолога (ВГТ). Контроль якості в процесі виготовлення продукції здійснюється відділом технічного контролю (ВТК), а також виконавцями та керівниками виробничих підрозділів. Головне завдання ВТК – попередити випуск продукції, що не відповідає вимогам стандартів і технічних умов, проектно-конструкторської і технологічної документації, умовам поставки і договорів чи некомплектної продукції. Контрольні операції є невід’ємною частиною виробничого процесу. Вони розробляються одночасно з техпроцесом відповідними службами ВГТ, ВГК за участю ВТК. Підприємство може реалізувати лише продукцію, прийняту ВТК. Якість матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, які надходять на підприємство контролює бюро зовнішнього прийому. Контроль якості продукції, яка передається з цеху в цех, якості і комплектності готової продукції та деякі види поопераційного контролю виконують контролери бюро цехового контролю в заготівельних, механообробних і складальних цехах. Центральна вимірювальна лабораторія та її контрольно-перевірочні пункти контролюють стан інструменту та оснастки.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑