6.1. Якість продукції та її показники

 

Одним із основних шляхів підвищення ефективності вироб­ництва є підвищення якості продукції. З рішенням цієї проблеми пов’я­зані величезні резерви заощадження суспільної праці, підвищення темпів розвитку народного господарства, покращення використання виробничих фондів. Якість продукції – важливий показник виробничо-господарської діяльності виробництва.

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти відповідні потреби згідно з її призначенням. Властивістю називається об’єктивна особливість продук­ції, яка може виявлятись при її створенні, експлуатації чи використанні.

Показники якості можуть класифікуватися за характерними властивостями продукції на такі: призначення, економного використання матеріальних ресурсів, надійності, технологічності, транспор­табельності, стандартизації та уніфікації, безпеки, ергономічні, естетичні, екологічні та патентно-правові. Для техніко-економічного аналізу якостіпродукції застосовується класифікація показників за засобом їх відоб­раження, тобто показники можуть бути виражені в натуральних або вартісних одиницях. Залежно від кількості властивостей, що характери­зуються, застосовують одиничні або комплексні (групові, узагальнені, інтегральні) показники. Залежно від стадій життєвого циклу продукції,для якої використовуються показники якості, розрізняють прогнозні, проектні, виробничі та експлуатаційні показники.

Суттєво покращити якість продукції неможливо шляхом проведення окремих разових заходів. Стійке зростання якості може бути результатом систематичних планових, пов’язаних в єдиний комплекс технічних, організаційних, економічних та ідеологічних заходів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑