6.3. Взаємозв’язок функцій управління та планування якості

 

При функціонуванні на підприємстві автоматизованої системи управління (АСУП) кожна з функціональних підсистем обов’язково включає ті чи інші питання планування, забезпечення, контролю чи аналізу показників якості продукції. Так, у підсистемі технічної підготовки виробництва вирішуються прогнози на підвищення показників якості продукції, проектуються нові вироби, здійснюється підго­товка виробництва. Підсистема техніко-економічного планування включає комплексний план підвищення якості продукції, задачі економічного обґрунтування шляхів його підвищення. Підсистема оперативного планування забезпечує ритмічну роботу підрозділів згідно з календарними планами і тим самим суттєво впливає на якість роботи і продукції. У підсистемі контролю якості організовується та забезпечується ефективний контроль якості проектів, деталей, виробів, враховується і аналізується брак. Підсистемаматеріально-технічного забезпечення організовує своєчасну поставку якісної сировини та матеріалів відповідно до вимог виробництва та плану поставок. У підсис­темі праці та кадрів вирішуються та функціонують прогресивні системи оплати праці, які стимулюють підвищення якості продукції, організовується робота з підвищення кваліфікації виконавців та керівників з питання якості продукції.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑