5.5. Організаційно-технічні показники автоматичних ліній

 

Циклова (номінальна) продуктивність АЛ при умові повної відсутності простоїв:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image069.gif,

 

де Nц – число виробів, що виготовляються за один цикл; Тц – час одного циклу (Тц= to+ tд, де to i tд – основний та допоміжний час).

З урахуванням простоїв та витрат часу на регулювання i налагодження механізмів потенційна продуктивність АЛ:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image071.gif,

 

де tоб.т – час технічного обслуговування.

Підрахунок втрат часу з організаційних причин дозволяє виз­начити фактичну продуктивність:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image073.gif,

 

де tоб.о – час організаційного обслуговування.

Технічний рівень АЛ визначається коефіцієнтом технічного використання:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image075.gif.

 

Коефіцієнт вказує на рівень циклових невиробничих затрат часу та позациклових простоїв через планові та позапланові ремонти.

Організаційно-технічний рівень характеризується коефіцієнтом загального використання:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image077.gif,

тоді

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image079.gif.

 

Важливою характеристикою АЛ є рівномірний випуск продукції за одиницю часу, особливо забезпечення ритмічності роботи.

Такт (ритм) АЛ визначається сумарним часом обробки tо, встановлення, закріплення та знімання виробу tдта транспортування його з однієї позиції на іншу tтр:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image081.gif

 

АЛ поділяють на дільниці і синхронізація забезпечується за групами операцій на кожній дільниці. Для цього створюється компенсаційний наробок:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image083.gif,

 

де tк.з – час створення компенсаційного наробку; rmax, rmin – більший та менший такти суміжних дільниць;Dr – допустима вели-чина коливань усереднених тактів.

Таким чином, допустима величина відхилення тактів на суміжних дільницях:

 

http://library.tup.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2009_4/334/ch2.files/image085.gif.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑