7.4. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

Перепідготовка фахівців—здобуття працівниками кваліфікації зі іншою спеціальністю з метою оперативного забезпечення висококваліфікованими кадрами певних ділянок на напрямів роботи.

Підвищення кваліфікації працівників підприємства—навчання, яке забезпечує вдосконалення та розвиток знань і вмінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності працівника.

Структура підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підпр-в включає:

J   підготовку молодших спеціалістів;

J   надання вищої освіти з присвоєнням кваліфікації спеціаліста за спеціальностями, професійно спрямованими для відповідної системи;

J   надання другої вищої економічної чи ін. освіти;

J   перепідготовку кадрів;

J   підвищення кваліфікації кадрів.

Підготовка та перепідготовка фахівців установ здійснюється за такими формами:

заочною;

очно-заочною (дистанційною);

очною.

Очно-заочна та заочна форми навчання є основними в системі підготовки та перепідготовки фахівців установ без відриву від виробництва.

Основними видами підвищення кваліфікації працівників є:

q систематичне самостійне навчання (самоосвіта);

q навчання у тематичних постійнио діючих і короткострокових семінарах;

q стажування (у тому числі і за кордоном);

q навчання за пофесійними програмами підвищення кваліфікації працівників підпр-ва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑