10 . 2 Законодавство України про регулювання робочого часу та відпусток.

1.Кодекс законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 10.12.71р. з подальшими змінами і доповненнями.

2.Постанова Кабінету Міністрів України про “Порядок обчислення середньої заробітної плати” №100 від 08.02.95 р.

3.Закон України “Про оплату праці” №108/95-ВР від 24.03.95р.

4.Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету і підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню”№1033 від 31.08.96р.

5.Закон України “Про відпустки” № 504 від15.11.96р.

6.Постанова кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” № 634 від 28.06.97 р.

7.Закон України “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України” № 1356 від  24.12.99р

8.Постанова Кабінету Міністрів України про “Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності” №1658 від 19.10.98р.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑