3.ОРГАНІЗАЦІЙНО – ТЕХНІЧНІ УМОВИ.

Забезпечення ефективних організаційно- технічних умов праці включає в себе забезпечення відповідного рівня техніки безпеки та управління нею. Для ефективного управління орг – техн умовами праці вико ристовується Закон

 “ Про охорону праці”

, конституція України , кодекс Законів про працю. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин ,механізмів,устаткування та ін засобів виробництва, стан засобів інд і колективного захисту повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Щорічно на виробництвах України травмується більш як 80 тис працівників, з них біля двох тисяч чоловік гине, від . до10 тис отримують професіцйні захворювання. Осносними причинами аварій, нещасних випадків та грубих порушень технологічної дисципліни виступають нерозсудливість виконавців, спеціалістів та керівників підприємств, низька кваліфікація та компетентність персоналу, відсутність необхідного контролю за цйого роботою, послаблення вимогливості у дотриманні умов базпеки. Незнання законів і правил з охорони праці не знімає відповідальності з робітників і службовців за їх порушення. Для поліпшення орг – техн умов праці на підприємстві повинен проводитись ряд заходів: навчання працівників безпеки праці, проходження інструктажу з питань безпеки праці , подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків . розробка заходів про правила поведінки при виникненні аварії згідно з типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України  з нагляду за охороною праці, повне проінформування керівником підприємства про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров”я та права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах при укладанні договору.

Всі працівники повинні підлягати обов”язковому соц страхуванню власником від нещасних випадків і прфесійних захворювань.

На підприємствах особливо велика охорона праці має приділятися професіям які безпосередньо пов”язані з роботою на обладнаннях підвищеної безпеки. Працівником який відповідає за охорону праці повинна розроблятися “карта умов праці” , де оцінюються фактори виробничого середовища і трудового процесу і вже на основі цього розроблятися оцінка технічного і організаційного рівня умов праці.за роботу у важких і шкідливих умовах праці встаноалюються компенсаційні заходи : додаткові відпустки , скорочений робочий день , безкоштовне лікувально – профілактичне лі кування , підвищені тарифні ставки доплати за виконання особливо важливої роботи та інтенсивність праці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑