12.5. Оцінювання керівників.

Відбір ознак ділових якостей керівників здійсн-ся на підставі змісту факт виконуваних ф-цій і вимог Кваліфікаційного довідника. Ознаки, що хар-ть ділові якості керівників: компетентність; здатність організовувати працю підлеглих; творча ініціатива щодо впровадження нової техніки, удосконалення технології, поліпшення орг-ції праці; здатність виконувати ділові якості в підлеглих; здатність швидко й самостійно приймати обгрунтовані рішення; уміле поєднання в роботі інтересів колективу й підпр-ва в цілому; зібраність, особиста дисципліна, пунктуальність; здатність підтримувати контакти з ін. працівниками. Кожна ознака має 4 рівні виявлення в балах: 1—низький; 2—середній; 3—вище за середній; 4—високий.

Ознаки оцінки складності роботи: хар-р робіт, що визнач-ть зміст праці; різноманітність, комплексність робіт; самост-ть виконання роботи; масштаб і складність керівництва; додаткова відповідальність. Питома значущість прийнятих для хар-ки складності ознак вираж-ся в частках 1-ці.

У процесі оцінювання рез-тів праці керівників врах-ся специфіка роботи лінійних керівників основного та допоміжного вир-ва, керівників функціональних підрозділів. Для кожної із зазначених груп прац-ків розробляється набір показників, що хар-ть рез-ти праці.

Аналіз якості виконання роботи передбачає визначення стиля керівника. Головним в дія-ті керівника є особиста позиція, стиль ділового спілкування, вибраний спосіб взаємозв’язків з підлеглими. Т.ч. предметом оцінки є хар-р взаємозв’язків керівника з підлеглими.

Також здійснюється оцінювання керівника за результатами діяльності колективу, який він очолює. При цьому використовують головним чином виробничі і економічні показники. Прибуток є найбільш універсальним критерієм роботи будь-якого управлінця.

Важливою складовою оцінки керівників є соц-псих оцінка, яка дає змогу визначити: авторитетність керівника; його вплив на соц-псих клімат колективу; переваги і недоліки хар-ру.

Т.ч. результат праці керівника виражається через підсумки виробничо-госп та ін. діял-ті орг-ції або підрозділів, а також через соц-екон умови праці підлеглих йому працівників.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑