3. Роль профспілкової організації як представника

інтересів найманих працівників.

У розв`язанні низки соц.-труд. проблем важливу роль відіграють різноманітні організації профспілок (ПРС).Важливість ПРС визначена навіть в Конституції Укр.

ПРС - є громадськими організаціями, що об`єднують громадян, пов`язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. ПРС утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів.

На сьогоднішній день У ВР Укр. розглядається Закон Укр. “Про ПРС”. До його прийняття на території Укр. діє відповідний закон  та положення СРСР.

Профспілковий комітет підприємства, обраний на осн. Статуту відповідної ПРС, представляє інтереси працівників підп-ва в сфері вир-ва, праці, буту, культури та користується правами юр. особи.Він сприяє участі працівниківв управлінні підп-м через загальні збори трудового колективу, вир-чі наради тощо.Також він заключає від імені тр. колективу колективний договір з адміністрацією під-ва та здійснює систематичний контроль за своєчасне виконання передбачених кол. договором заходів.

ПРС приймає участь у перерозподілі коштів між фондом матер. заохочення та фондом соц-культ. заходів та житлового будівництва.

За домовленістю з проф-м комітетом під-во у межах прав, наданих йому встановлює системи оплати праці, присвоює розряди у відповідності до тарифно-кваліфік-ї с-ми; затверджує положення про преміювання працівників тощо.

Проф-й комітет(ПРК) розглядає скарги на рішення адміністрації щодо відшкодування ним шкоди, завданої працівникам їхньому здоров`ю.

ПРК здійснює соц. страхування працівників, призначує допомогу по соц. страхуванню, надає путівки на санаторно-курортне лікування, у будинки відпочинку, для дітей - в піонерські табори.

Тема №9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑