2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ ПРАЦІ. ЗАКОН УКР. ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.

Умови праці представляють собою сукупність елементів виробничого середовища , які впливають на здоров”я і працездатність людини, задоволеність працею а тому й на її результативність.

На сучасному етапі умови діяльності на багатьох підприємствах Укр. Є не дуже задовільними. Забезпечення нормальних умов праці, її охорона, компенсації за причинення шкоди потребують державного регулювання. Держ регулювання умов праці здійснюється на основі Конституції Укр, Закону Укр “ПОП”, різноманітних постанов, наказів, типових положень, які всебічно відображають заходи з забезпечення нормальних умов праці та її охорони на підприємствах Укр.

 Держ політика в галузі контролю за охороною праці базується на принципах:

-пріоритету життя і здоров”я працівників; соціального захисту працівників; встановлення єдиних нормативів з охорони праці; викоритсання економічних методів управління охор. Праці; здійснення навчання, проф. Підготовки і підвищення кваліфікації з питань охорони праці; міжнародного співробітництва в галузі охор праці.

  Нормативні акти з питань охор праці та забезпечення нормальних її умов охоплюють такі питання:

Про службу охор праці; пожежну безпеку; про навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці; перелік робіт з підвищеною небезпекою; про державні, галузеві, регіональні фонди з охор праці; про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту; про порядок забезпечення спецодягом; про безкоштовну видачу молока, ін харч продуктів; про порядок проведення медичних оглядів; про відшкодування заподіяної шкоди тощо.

  Закон Укр “ПОП” визначає осн положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров”я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідгних державних органів відносини між власником підприємства і працівником з питань безпеки, гігієни праці виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Укр.

Охорона праці – це система правових і соціально-економ, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрімованих на збереження здоров”я та працездатності людини в процесі праці.

Закон містить 8 розділів, які всебічно висвітлюють заходи з охорони праці державою.

1.   “Загальні положення”

2.   Гарантії прав громадян на охорону праці

3.   Організація охорони праці на виробництві

4.   Стимулювання охорони праці

5.   Державні, міжгалузеві та галузеві нормативні акти про ОП

6.   Державне управління ОП

7.   Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

8.   Відповідальність працівників за порушення законодавства про ОП

Тема №9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑