12.1. Сутність і ціль оцінювання персоналу.

Оцінка персоналу—це необхідний засіб пізнання якісного стану трудового потенціалу підпр-ва, його сильних та слабких сторін. Оцінка якостей прац-ка—це регулярна характ-ка керівником своїх підлеглих з погляду як досягнутих ними рез-тів, так і того, завдяки чому вони досягнуті і як можуть бути поліпшені.

Основні цілі оцінки персоналу:

— оцінка потенційних здібностей і можливостей прац-ків;

— оцінка потреб у підвищенні кваліфікації та подальшому вдосконаленні прац-ків;

— оцінка результатів трудової дія-ті;

            поліпшення управління дія-тю підпр-ва.

Оцінка персоналу виконує такі основні функції:

адміністративну, яка полягає в прийнятті кадрових рішень на об'єктивній і регулярній основі (розстановка, просування, оплата праці),

інформаційну — забезпечення керівників необхідними даними про роботу їхніх підлеглих, а також працівників підприємства щодо їхніх позитивних якостей та недоліків;

мотиваційну, яка дає змогу орієнтувати працівників на поліпшення трудової дія-ті в необхідному для керівництва підпр-ва напрямку.

Оцінка працівника у найповнішому її вигляді охоплює дві сфери його дія-ті — поточну та перспективну. Під час аналізу поточної дія-ті акцент робиться на тому, як працівник справляється з своєю роботою. Перспективна дія-ть, що регламентується рішеннями про розстановку, просування і підготовку прац-ків з метою формування їхнього трудового потенціалу, вимагає оцінки здібностей, мотивацій та особистих якостей, що дозволяє прогнозувати потенційні можливості.

Обєктивна оцінка ґрунтується на розвязанні чотирьох основних питань:

— визначенні суб'єктивних критеріїв оцінки персоналу;

— пошуку чинників, що конкретизують кожний з критеріїв;

— виявленні методів, що кількісно з допомогою показників виражають кожний із чинників і загальну сукупність їх;

— оптимізації процедури оцінки.

Критерії оцінки — це основні вимоги, що їм повинен відповідати працівник, вони виражають лише загальні вимоги до працівників і потребують конкретизації.

Виділяють 5 основних критеріїв оцінки:

— кількість праці;

—якість праці;

—ставлення до роботи;

— старанність у роботі;

— готовність до співроб-ва всередині підпр-ва.

Процедура оцінювання повинна відповідати таким принципам:

— об'єктивність, яка полягає в точності початкових даних і достовірності рез-тів;

— оперативність;

— гласність, яка виявляється в широкому ознайомленні всіх працівників із порядком і методами проведення оцінювання і в доведенні результатів цього закону до всіх зацікавлених сторін;

— простота, чіткість і доступність;

— результативність.

Суб 'єкт оцінювання це особа чи група осіб, яким надано пра­во проводити процедуру оцінювання.

Об'єкти оцінювання: окремі категорії працівників (робітники, спеціалісти, керівники).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑