7.6. Система неперервного навчання персоналу.

Важливість неп. навч доводять наступні основні фактори:

-Запровадж.нової техніки, технології, в-во сучасних товарів, ріст комунік.можливостей створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт. У зв”язку з цим необхідна базова кваліфікація не може бути гарантованою освітою;

-Світ перетворюється у ринок без меж з високим рівнем конкуренції між країнами. Країни, що мають сучасну с-му непер.навч.лідирують в умовах цієї конкуренції.

-Зміни в усіх сферах життя – головний елемент сучасності. Неперервні і швидкі зміни в технології потребують непер.нав.персоналу;

-Для п-ва більш ефективним і екон-м підвищенням віддачі від вже працюючих співробітників на основі їх непер.навч., ніж залучення нових працівників.

З позиції роботодавця цілями неп.навч.є:

-Орга-я і форм-я пер-лу;

-Відтворення пер-лу

-Інтеграція п-лу;

-Адаптація

-Запровад.нововведень.

З позиції найманого прац.:

-Підтримання на відповідному рівні і підвищення проф.кваліф;

-Отримання проф.знань зовні сфери проф.діяльності;

-Отримання проф.знань про постач-в і покупців прод., банках та ін.під-в, що впливають на роботу фірми

-Розвиток здібностей у сфері планування і орг-ї в-ва.

Мотивацією неп.навч.в амер.компаніях є зв”язок між рез-ми вир.діяльн.кожн. роб-ка і надання йому можливості навчання: цінність співроб-ка визначається кіл-тю коштів, потрачених на підвищення його кваліфікації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑