Тема 16. 4. Особливості творення, правопису та вживання дієприслівників. Дієприслівниковий зворот.

Дієприслівник — це незмінна дієслівна форма, яка об'єднує в собі ознаки дієслова і прислівника. Він вказує на додаткову дію і пояснює основну, виражену дієсловом: Де-не-де похитуються над нами ще незвичні у цих краях високі горбаті верблюди, мовби несучи вже з собою на Каховку подих далеких безводних пустель. Він ішов собі, похнюпившись, тихо ногу за ногою посилаючи.

Дієприслівники недоконаного виду творяться від основи теперішнього часу, їхнім формальним показником є суфікс -чи: читаючи, кажучи, лежачи, гудучи, взуваючи, терплячи.

Дієприслівники недоконаного виду можуть означати довготривалу другорядну дію, яка відбувається одночасно з дією основною, вираженою дієсловом-присудком, перед чи після дії дієслова-присудка:, : Гнат коло каганця лагодив шлеї, сидячи на триногому стільчику. Сторож, несучи снідання, стукнув дверима. Машина, петляючи гарячими задимленими вулицями, вилетіла на помережене надвечірніми тінями шосе

Дієприслівники доконаного виду творяться від основи минулого часу, їхнім формальним показником є суфікс -ши (-вши): написавши, прочитавши, відповівши, принісши, перемігши.

Дієприслівники доконаного виду можуть виражати другорядну дію, яка відбувається одночасно з основною дією або після неї, а також дію, яка передує основній: Козирнувши прикордонникам, вони зійшли на переправу, вичовгану вже за кілька днів тисячами ніг. Настя, вставши удосвіта, палила в печі на обід. Весна пройшла степом, визеленивши луки раніше, ніж минулого року.

 Як і дієслово, дієприслівник може керувати іменниками і мати при собі пояснювальні слова, разом з якими він утворює дієприслівниковий зворот.

Будучи невідмінюваною дієслівною формою, дієприслівник, як і прислівник, виконує у реченні роль обставини.

Деякі дієприслівники можуть утрачати дієслівні ознаки й повністю переходити в прислівники. Цей процес називається адвербіалізацією дієприслівників. Пор.:дієприслівник: Кого колишете вночі? Лягаючи і встаючи, за кого молитесь. І адвербіалізований дієприслівник: Чайка скиглить літаючи.

ПОМИЛКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЗВОРОТІВ

При використанні дієприслівникових зворотів трапляються помилки.

Якщо дія, виражена дієприслівником, стосується іншого суб’єкта, то дієприслівник чи дієприслівниковий зворот вжиті неправильно: Закінчивши університет, мене направили на роботу в іншу область. (Я закінчив університет, мене направили).

Згідно з сучасними мовними нормами в реченнях із дієприслівниковим зворотом дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, обов'язково мають виконуватися одним суб'єктом.

Помилки, як правило, трапляються тоді, коли суб'єкти цих двох дій в описуваній у реченні дійсності різні: Готуючи альманах, нашу увагу привернув своїми оповіданнями прозаїк Володимир Петровський.

Якщо сприймати це речення згідно з правилами, то виходить, що прозаїк Володимир Петровський і готував альманах, і привернув до себе увагу. Насправді ж альманах готували інші, а Володимир Петровський тільки привернув їхню увагу. Речення слід було побудувати так: Готуючи альманах, ми звернули увагу на оповідання прозаїка Володимира Петровського. Або: Коли ми готували альманах, нашу увагу привернули оповідання прозаїка Володимира Петровського.

Купуючи костюм прямо на фабриці, він вам обійдеться на 25% дешевше, ніж у магазині.

Складається враження, що костюм на фабриці купує сам же костюм. Слід було написати: Купуючи костюм на фабриці, ви заплатите за нього на 25% менше. Або: Коли ви купуєте костюм на фабриці, він обійдеться вам на 25% дешевше.

Найчастіше трапляються помилки такого характеру:

· у безособових реченнях, коли додаток виражений формою Давального відмінка: Повернувшись додому, мені захотілося відпочити. Слід було б написати: Повернувшись додому, я захотів відпочити. Або: Коли я повернувся додому, мені захотілося відпочити.

· у пасивних конструкціях, коли суб’єкт дії присудка і суб’єкт дії дієприслівника не збігаються: Завдання виконано правильно, вивчивши теоретичний матеріал. Треба: Завдання виконано правильно після вивчення теоретичного матеріалу. Або: Завдання ми виконали правильно, вивчивши теоретичний матеріал.

· коли в ролі однорідних поєднуються дієприслівниковий зворот і підрядне речення: Екскурси в минуле, які часом сягають вражаючої емоційної сили, стаючи похмурим символом фашизму. Треба: Екскурси в минуле, які часом сягають вражаючої емоційної сили, стають похмурим символом фашизму. Або: Екскурси в минуле часом сягають вражаючої емоційної сили, стаючи похмурим символом фашизму

· коли дієслово-присудок і дієприслівник мають різних діячів: Перебуваючи в різних куточках планети, співробітництво між ними продовжувалося. Хтось перебував за кордоном. Співробітництво продовжувалось. Значить, правильно буде: Перебуваючи за кордоном, вони продовжували співробітництво. Або: Співробітництво між ними продовжувалося і тоді, коли вони перебували за кордоном.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑