Тема 14.3 Сполучуваність числівників з іменниками

Коли кількісні числівники позначають не абстрактну кількість, а кількість певних предметів, вони, як правило, виступають у складі словосполучень. При цьому можливі синтаксичні зв'язки керування іменником з боку числівника або узгодження числівника з іменником.

1. Числівники граматично пов’язуються з іменниками. Числівники або керують іменниками, або узгоджуються з ними.

2. При числівниках два, три, чотири, обидва іменники вживаються у формі називного відмінка множини: два підручники, три студенти, чотири столи, обидва клени.

3. При сполученні з цими числівниками іменників із суфіксом -ин, який зникає у формах множини, останні набувають форми родового однини: два громадянина, три селянина, чотири киянина.

4. У непрямих відмінках числівники два, три, чотири, обидва узгоджуються з іменниками: двох підручників, трьом хлопцям, обома черевиками.

 5. У російській мові ці числівники в називному відмінку завжди вимагають родового однини: два сына, три фильма, четыре стола, оба продавца.

 6. Усі інші кількісні, а також збірні, числівники керують іменниками у родовому відмінку множини: п’ять книжок, шістсот сторінок, двоє парубків. У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменником: у п’яти зошитах, двадцятьом журналістам.

 7. Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають від іменників родового відмінка множини у всіх формах: мільйон жителів, мільйона жителів, тисяча кілометрів, тисячі кілометрів.

 8. Керування складених числівників визначається останнім словом: Тому, коли складений кількісний числівник закінчується словом один, він вимагає від залежного іменника форми називного однини; коли до складених числівників входять числівники два, три, чотири, вони вимагають від залежного іменника форми називного відмінка множини з наголосом родового однини.

З усіма іншими кількісними числівниками, якщо останнім їх компонентом не є числівник один, два, три, чотири, іменники вживаються у формі родового відмінка множини: тридцять один учень, двадцять два мешканці, сто п’ятдесят мешканців, три тисячі львів’ян.

 9. Дробові числівники у всіх відмінках вимагають від іменника родового відмінка однини. Сполучення числівників, що позначають мішані дроби, вимагають родового відмінка однини, коли дробовий числівник приєднується до цілої частини сполучником і коли дробовий числівник приєднується прийменником з, іменник узгоджується з числівником, що позначає цілу частину мішаного дробу: одна друга площі, однієї другої площі, десять сотих гектара, десяти сотим гектара, вісім цілих три п’ятих кілометра, восьми цілих трьох десятих кілометра.

 10. У мішаних дробах, що включають у себе елемент з половиною, з чвертю, характер керування визначається числівником, який виражає цілу частину: один з половиною літр, два з половиною метри, п’ять половиною кілометрів.

11. Числівник півтора, півтори у називному — знахідному та родовому відмінках вимагає іменника в родовому відмінку однини. (У давальному, орудному і місцевому відмінках він сполучається з іменниками відповідно в давальному, орудному і місцевому відмінках множини). Форма півтора сполучується з іменниками чоловічого і середнього роду, форма півтори – з іменниками жіночого роду: півтора тижня, півтора вікна, півтори сесії.

12. Невідмінюваний числівник півтораста у сполученні з іменником у називному — знахідному і родовому вимагає родового множини, а в давальному, орудному і місцевому відмінках відповідно давального, орудного і місцевого відмінків множини: перед півтораста студентами виступив ректор.

 13. У сполученнях, що позначають дати, типу Восьме березня, Перше вересня, відмінюється тільки перша частина: до Восьмого березня, присвячено Першому вересня.

14. Коли до складу словосполучення числівника з іменником входить узгоджене означення, воно може мати або форму називного — знахідного, або форму родового відмінка множини дві далекі родички і дві далеких родички, чотири нові столи і чотири нових столи, три високі клени і три високих клени, причому форма називного множини вживається здебільшого з іменниками жіночого роду, а форма родового множини — з іменниками чоловічого роду та середнього. Коли таке словосполучення має кілька узгоджених означень, усі вони, як правило, мають однакову форму.

15. Для позначення приблизної кількості предметів, коли числівник стоїть після іменника, іменник має форму родового відмінка множини (років чотири, днів десять).

16. Числівник пів як частина складного слова керує іменником у родовому однини. Складні слова, першою частиною яких є числівник пів, а другою — іменник у родовому відмінку, не відмінюються.

17. Із збірними числівниками двоє, троє, четверо іменники стоять у родовому відмінку. Тільки в родовому відмінку можуть вживатися і узгоджені означення при таких іменниках Троє молодих людей.

Правопис складних прикметників,

першою частиною яких є кількісний числівник

Складні та складені порядкові числівники не слід змішувати із складними прикметниками, першою частиною яких є числівник, наприклад: п'ятикутний.

Усі компоненти складних прикметників, до складу яких входить числівник, пишуться разом, їх творення відбувається шляхом основоскладання.

Числівникові основи два-, три-, чотири- входять до складу прикметників, що починаються на приголосний.

Основи двох-, трьох-, чотирьох- сполучаються з основами, що починаються з голосного'. Ці ж основи беруть участь і в творенні порядкових числівників трьохсотий, чотирьохтисячний, двохмільйонний), а також складних прикметників, до складу яких входить кілька числівникових основ (двадцятидвохрічний).

Числівники, що мають у родовому відмінку закінчення -й, зберігають його у складі складних прикметників.

Числівник один входить до складу складних прикметників у формі одно-.

Числівник сорок — у формі родового відмінка сорока-.

Числівники дев'яносто, сто — у формі називного відмінка.

Числівники двісті — дев'ятсот входять до складу складних прикметників у формі родового відмінка.

Тисяча — у формі тисячо-. Коли числівники п'ятсот — дев'ятсот стоять після числівника, що позначає тисячі, при творенні складних прикметників їхні основи виступають у формі називного відмінка, наприклад: п'ятисотріччя, але тисячоп'ятсотліття.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑