Тема 14.4.Наголошування числівників при словозміні.

Наголос у числівниках може змінювати своє місце при відмінюванні.

Так, змінюється наголос у числівника один. При відмінюванні наголос у числівнику один переходить на закінчення.

У стійких словосполученнях, де числівник один виступає в ролі займенникового прикметника, наголос у непрямих відмінках переходить на перший склад: всі до о′дного, один о′дному, один за о′дним, один по о′дному, одна о′дній, одні о′дним тощо.

Слід звернути увагу на наголошування числівників одина′дцять, чотирн′адцять, які часто вимовляють неправильно під впливом російської мови.

Усі числівники від одинадцяти до дев'ятнадцяти мають наголос на колишньому прийменникові на. При відмінюванні наголос може переміщатися на закінчення.

У числівників двадцять, тридцять, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дівасі – дев’ятсот при відмінюванні наголос переходить на закінчення: двадцяти′, тридцятьо′м, вісімдесятьма′, дев’ятиста′м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑