Тема 14.2. Основні типи відмінювання

порядкових та дробових числівників.

Порядкові числівники утворюються від основ кількісних числівників за допомогою закінчень -ш, -а, -е прикметників твердої групи без особливого суфікса при ствердінні кінцевого приголосного основи. Порядкові числівники перший, другий мають інші основи, ніж відповідні кількісні числівники. У числівників третій, четвертий основа кількісного числівника зазнала певних змін.

Порядкові числівники двохсотий — дев'ятисотий утворюються шляхом складання форми родового відмінка відповідного кількісного числівника з порядковим числівником сотий.

Порядкові числівники тисячний, мільйонний, мільярдний утворені за допомогою суфікса -н-.

Першою частиною складного порядкового числівника, що називає одиниці, десятки або сотні мільярдів, мільйонів чи тисяч виступає родовий відмінок складного кількісного числівника: двохтисячний.

СКЛАДЕНІ ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

Якщо порядковий числівник утворюється від складеного кількісного числівника, то форми порядкового набуває тільки останнє слово. Решта числівників, що входять до складу порядкового числівника, залишаються в формі кількісного, наприклад: тисяча дев'ятсот тридцять сьомий.

· Відмінюються порядкові числівники як прикметники твердої групи.

· Числівник третій відмінюється як прикметник м'якої групи.

· У складених порядкових числівників відмінюється тільки остання частина. Напр.: у тисяча дев'ятсот шістдесят першому році.

ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ

Дробові числівники служать для вираження тієї чи іншої кількості частин від цілого. З синтаксичного погляду вони становлять сполучення кількісних числівників з порядковими, за винятком невеликої кількості простих і складних числівників, що виражають дробові поняття іншими засобами (пів, півтора, третина, чверть).

Числівник пів у сполученні з іменником виступає як головна частина складного слова, в якому іменник має форму родового відмінка однини.

Таке сполучення числівника з іменником пишеться разом: піваркуша, піввідра, півлітра.

 Сполучення числівника пів- з власною назвою пишеться через дефіс ( пів-Європи, пів-Києва).

Значення дробового числівника одна друга може передаватися іменником половина, який вимагає завжди від керованого іменника родового відмінка однини. Такі самі синтаксичні особливості мають іменники третина (одна третя) та чверть (одна четверта).

Числівник півтора, півтори утворився із давньоруського сполучення Числівник півтораста є сполученням числівника півтора з родовим відмінком однини числівника сто. Числівники півтора й півтораста не відмінюються.

У дробових числівниках чисельник відмінюється, як кількісний числівник, а знаменник - як порядковий:

Н

 чотири сьомих

Р

чотирьох сьомих

Д

чотирьом сьомим

З

= Н або Р

О

чотирма сьомими

М

(на) чотирьох сьомих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑