Тема 16.2. Правопис особових закінчень дієслів

теперішнього і простого майбутнього часів.

Дієслова в теперішньому та майбутньому часі доконаного виду змінюються за особами й числами. За характером особових закінчень дієслова поділяються на 2 дієвідміни.

До І дієвідміни належать дієслова, які у формах теперішнього часу в особових закінченнях (крім І ос. однини та ІІІ ос. множини) мають у закінченні -Е (Є), а в 3 особі множини – -УТЬ, -ЮТЬ: кажу - кажеш - каже - кажемо - кажете - кажуть; мрію - мрієш - мріє - мріємо - мрієте - мріють.

До ІІ дієвідміни належать дієслова, які у формах теперішнього часу в закінченнях (крім І ос. однини та ІІІ ос. множини) мають -И (Ї), а в 3 особі множини – -АТЬ, -ЯТЬ: біжу-біжиш-біжить-біжимо-біжите-біжать; стою-стоїш-стоїть-стоїмо-стоїте-стоять.

Отже, дієслова І та ІІ дієвідмін мають такі особові закінчення:

Число

Особа

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

Однина

1-ша

2-га

3-тя

-у, -ю

-еш, -єш,

-е, -є,

-у, -ю

-иш, -їш,

-ить, -їть

Множина

1-ша

2-га

3-тя

-емо, -ємо,

-ете, -єте,

-уть, -ють

-имо, -їмо,

-ите, -їте,

-ать, -ять

Ці особові закінчення мають дієслова у формах теперішнього та простої форми доконаного виду майбутнього часу.

Проста форма недоконаного виду майбутнього часу твориться додаванням особових форм слова йняти до неозначеної форми дієслова недоконаного виду: знатиму, писатиму, мріятиму, бігтиму, знатимуть, писатимуть, мріятимуть, бігтимуть, знатимемо, писатимемо, бігтимемо тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑