Тема 8.1. Облік процесу створення (заснування) підприємства.

Бухгалтерський облік ведуть безперервно протягом всього часу, поки підприємницька структура здійснює господарську діяльність, аж до її ліквідації.

Бухгалтер, як правило, не бере участі в розробці статуту і порядку організації підприємства. Офіційно робота бухгалтера розпочинається після реєстрації підприємства. Проте, досить часто бухгалтеру самому доводиться здійснювати реєстрацію. В основному така ситуація складається на невеликих підприємствах.

Перед тим, як зареєструвати підприємство, необхідно оцінити рівень витрат, які доведеться здійснити при реєстрації підприємства. Можна реєструвати підприємство самостійно, а можна звернутись до послуг юридичної фірми. Спеціалісти юридичної фірми підготують всі необхідні документи, відкриють рахунок у банку, зареєструють підприємство в державній адміністрації, податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших установах. Замовникам буде потрібно тільки з'явитись до нотаріуса для засвідчення документів, а також в банк і до податкової міліції.

Поряд з цим необхідно пам'ятати, що дореєстраційному періоду передує ряд організаційних етапів, які передбачають визначення виду підприємства, розміру статутного капіталу, розробку і затвердження установчих документів.

Після здійснення описаних вище процедур підприємство реєструють в органах державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати підприємство, необхідно пройти через вісім органів виконавчої влади і банк, кожен з яких позначений відповідним номером. До кожного органу подаються відповідні документи.

Охарактеризуємо кожен з цих етапів.

1. Відкриття у банку тимчасового рахунку для формування статутного капіталу, якщо він або його частина вноситься грошовими коштами.

Банк, в якому відкрито тимчасовий рахунок, видає довідку про внесення частини статутного капіталу, яка потім надається до органів державної реєстрації.

2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності

Державну реєстрацію проводять: виконавчі комітети міських рад, виконавчі комітети районних рад, районні державні адміністрації тощо. Підприємство, як правило, реєструє особисто власник (він повинен мати при собі паспорт), або уповноважена ним особа. Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально. Залежно від обраної організаційно-правової форми створюваного суб'єкта підприємницької діяльності вміст папки Б буде різним.

Термін реєстрації - не більше 5 робочих днів. В органі державної реєстрації при видачі свідоцтва про державну реєстрацію повідомляють ідентифікаційний код підприємства.

 Реєстрація у податковій міліції

 Реєстрація в органах податкової міліції нормативними документами прямо не передбачена, але зазначено, що перевірку паспортних даних засновників виконують підрозділи податкової міліції, до яких необхідно подати документи.

3. Реєстрація в органах статистики

В управлінні статистики необхідно отримати довідку про включення до

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

 4. Реєстрація в податковій інспекції

Постановка на облік суб'єкта підприємницької діяльності відбувається в

податковій інспекції того району, в якому проведено державну реєстрацію такого суб'єкта. Стати на облік у податковій інспекції необхідно у 20-денний термін з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Термін постановки на облік в органах ДГП — два робочих дні, реєстрація

особи як платника ПДВ здійснюється протягом 10-ти робочих днів.

5. Отримання дозволу на виготовлення печатки у дозвільній системі

Дозвіл на виготовлення печатки отримується у дозвільній системі районного управління внутрішніх справ.

Також протягом 20 календарних днів з моменту державної реєстрації за необхідності слід зареєструватись як платник ПДВ.

6. Реєстрація як платника страхових внесків до Пенсійного фонду

Така реєстрація проводиться в райорганах Пенсійного фонду протягом 10-ти днів від дати одержання свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або з дати укладання угоди (у т.ч. цивільно-правового характеру) з найманим працівником.

7. Реєстрація як страхувальника по платежах до соцстрахування

Органами реєстрації виступають виконавчі відділення Фонду соціального страхування або, в деяких випадках, всеукраїнські галузеві органи профспілок і профоб'єднань.

8. Реєстрація платника збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Реєстрація проводиться в районній службі зайнятості за місцем знаходження підприємства.

9.Відкриття рахунка в банку

Документи на відкриття банківських рахунків суб'єктів

підприємницької діяльності подають до банку особи, які мають право першого і другого підписів з пред'явленням своїх паспортів. Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, які зберігаються у справі з юридичного оформлення.

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

При відкритті поточного рахунку (після державної реєстрації підприємства) банк видає для підписання договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку. До нього, як правило, додаються тарифи на обслуговування. Після відкриття рахунку в банку про це необхідно повідомити податкову інспекцію, для чого подається два повідомлення з банку та одне від підприємства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑