Тема 5. 1. Первинне спостереження і його документальне відображення

Відображення в бухгалтерському обліку його об'єктів (активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат) потребує виявлення, вимі­рювання, реєстрації інформації про них, тобто первинного спостереження.

Спостереження, як один із способів пізнання об’єктивної дійсності, базується на безпосередньому, або за допомогою пристроїв, вимірюванні речей та явиш. Його основна мета - переконатися в тому, що зміни в складі, обсязі, якості об'єкта обліку дійсно мали місце.

Більшість вітчизняних вчених (Бутинець Ф.Ф., Кузьминський А.М. та ін.) вважають, що метою первинного спостереження, яке є інформаційним забезпеченням бухгалтерського обліку, є наступне перетворення даних про факти, що спостерігаються, на інформаційні показники.

Процес спостереження включає:

1) виявлення об’єкту спостереження;

2) встановлення облікових вимірників, що відповідають об’єкту спостереження;

3) опис господарських операцій – дій або подій, які викликають зміни в об’єкті спостереження (структурі активів або зобов’язань, власному капіталі підприємства тощо);

4) фіксація даних про них на матеріальних носіях;

5) зберігання та передача даних для подальшої обробки в системі обліку.

Тому первинною одиницею бухгалтерського спостереження є факт господарської діяльності, який призводить до зміни характеристики об’єктів обліку, зміни або припинення господарсько-правових відносин.

Спостереження класифікуються:

- за обсягом охоплення: суцільне або вибіркове;

- за способом здійснення: автоматизовано чи вручну;

- за видами вимірників тощо.

Результати спостереження оформлюють за допомогою первинних документів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑