ТЕМА 8.3. Інформаційне забезпечення АІС <Податки>

Основу інформаційно-довідникового забезпечення системи складають класифікатори та довідники:

- Єдиний державний реєстр підприємств , організацій України (ЄДРПОУ)

- Загальний класифікатор галузей народного господарства (ЗКГНГ)

- Класифікатор форм власності в Україні (УКФГ)

- Система позначень органів державного управління (СПОДУ)

- Класифікатор видів економічної діяльності в Україні (УКВЕД)

- Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

- Стандартна галузева класифікація України (УСГК)

- Класифікатор банківських установ

- Класифікатор видів платників податків

Основними джерелами надходжень інформації в АІС <Податки> є:

- Платник: надає декларацію, звітність та копії документів про виконані перерахування податків;

- Банк: надає інформацію про відкриття закриття рахунків файлом типу F, про виконання платежів до держбюджету файлом типу B, про обороти на рахунках клієнтів файлом типу D.

- Фінвідділ: надає інформацію про розприділення коштів між бюджетами.

ДПА надає інформацію:

- Арбітражному суду;

- Податковій поліції (ст.148 кримінального кодексу);

- Прокуратурі;

- Держкомстату;

- Митниці.

Платник подає форму ЕЗ бухгалтерської звітності раз на квартал. Для формування звітності надається АРМ <Клієнт-3>, що забезпечує:

- Генерацію та заповнення автоматизованим способом звітної бухгалтерської форми;

- Перевірка та контроль заповнення документів;

- Захист звітності від НСД та накладання ЕЦП;

- Накопичення звітності;

- Роздрук форми ЕЗ.

Проблемна ситуація: Автоматизація ДПА України – це об’єктивний процес, що динамічно розвивається в наш час і має охопити галузь комплексно, в цілому. Основою інформатизації є середовище, що має включати й об’єднувати в рамках ДПС України,інформаційне, телекомунікаційне, технічне та програмне забезпечення, мережі передачі даних, бази даних і забезпечувати створення та використання інформаційно-аналітичного апарату, що дозволить якісно та оперативно проводити оперативну роботу, системний аналіз та прогнозування перспектив, приймати управлінські рішення. Сьогодні в ДПА започатковано та створено ядро даної системи, що має назву АІС “Податки”, вивчення якої, є метою даної теми.

Література для самоосвіти:  

1. Податки і бюджет: комп’ютерна технологія./Під редакцією А.І.Барикіна.- Львів,1995.

2. І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк, В.А.Антонюк. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник.-Київ: КНЕУ,1999.

3. К.Г.Скрипкин.Финансовая информатика.-М:ТЕИС,1997.

4. О.Д.Василик. Державні фінанси України.-К.:Вища школа,1997.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Організаційна структура та завдання податкової служби України

2. Функціональне призначення та побудова АІС ”Податки”

3. Які функції виконує АІС “Податки”?

4. Що забезпечує АІС “Податки” для службовців ДПА?

5. Інформаційне забезпечення АІС

6. Призначення файлів типу ^F, ^B, ^D та іх значення для функціонування АІС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑