ТЕМА 7.3. Процесінгові центри та комунікації

Процесінговий центр – спеціалізований обчислювальний центр, що являється технологічним ядром платіжної системи, що працює в реальному часі, гарантовано та з великою достовірністю обробляє потоки транзакцій користувачів (банкомати, термінали), що розприділені на великій території. POS-термінали (торгові термінали) призначені для обробки транзакцій при виконанні фінансових розрахунків з використанням платіжних карток. Банкомати – автономні, стаціонарні пристрої для видачі та інкасації готівкових грошей в автоматичному режимі з допомогою магнітних або смарт карт. Банкомат має власну персональну ЕОМ, що забезпечує управління банкоматом та контроль його стану, клавіатуру та монітор для спілкування з власником картки, пристрій для читання карток, сейф для збереження коштів, пристрій для лічення купюр, модеми або зщасоби зв’язку за протоколом Х.25. Використання дебетових карток призводить до запровадження авторизації в ON-LINE режимі, в будь-якій точці обслуговування, з процесінговим центром. Під час авторизації банкомат або POS-термінал зв’язується з процесінговим центром, за ідентифікаційним кодом власника, що міститься на пластиковій картці визначає чи є даний власник його клієнтом і чи має він доступ до рахунку, тобто контролює правильність вводу пін-коду.

Проблемна ситуація: Одним з важливих направлень фінансових послуг банків є залучення в систему розрахункових операцій коштів фізичних осіб. Із досить великого переліку банківських операцій, платниками в яких виступають фізичні особи, можна виділити торгові, розрахунки за комунальними послугами, ощадні тощо. В наш час платіжні карткові системи дають можливість оперпативно, в режимі реального часу, виконувати вище згадані операції в безготівковій формі. Розглядаються загальні питання призначення, функціонування та побудови платіжних карткових систем, їх класифікація. 

Н.В.Єрьоміна. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник.-Київ: КНЕУ,2000.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Історія розвитку та становлення карткових платіжних систем

2. Поняття карткових платіжних систем, їх призначення і класифікація

3. Процесінгові центри, призначення, маршрутизація та взаємодія

4. Суть та проблеми впровадження національної системи масових платежів

5. Безпека розрахунків за картковими платіжними системами

6. Суть платіжної системи Visa International

7. Поняття та розрахунки за платіжною системою Western Union

8. Карткові платіжні системи для забезпечення туризму, розваг, дозвілля

9. Місце України у світовому розвитку карткових систем і технологій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑