ТЕМА 8.1. Організаційна структура податкової служби України.

Основними джерелами надходжень коштів в казну будь-якої держави є:

1. Власні кошти держави в вигляді оплати за ресурси, що є складовою частиною держави і як правило належать державному сектору;

2. Надходження від платників податків.

З метою обліку, контролю та стягнення, встановлених чинним законодавством податків та зборів, організовується державна податкова служба. Податкова служба України складається з системи оподаткування та податкової служби.

Система оподаткування – це комплекс чинних законодавчо затверджених видів податків і платежів та механізм їх нарахування. Податки класифікуються на державні і місцеві, загальні і спеціальні, прямі і непрямі.

Податкова служба – це сукупність держорганів, які організують і контролюють надходження податків та окремих видів платежів. ДПА існують в Україні з 1991 року і керуються в своїй роботі законом України <Про Державну податкову службу>. На даний час ДПС України включає близько 700 структурних підрозділів різного рівня підпорядкування. ДПС України будується за територільно-адміністративним принципом і є іерархічною структурою, а саме головній податковій службі (ГПС) підпорядковується регіональна, обласна (ОПС), а регіональній місцева (районна).

На ДПС України покладено виконання слідуючих завдань:

1. Апарат управління: функції управління, реєстрація документів платників податків та вивчення і організація впровадження нормативної бази.

2. Управління обслуговування платників податків: реєстрація платників податків;

3. Управління податків і зборів: контроль, облік, аналіз надаходжень від платників податків, перевірки та накладання штрафних санкцій в разі необхідності, складання та надання звітності.

4. Управління аудиту: проведення перевірок;

5. Валютна інспекція: контроль за здійсненням валютних операцій з метою їх оподаткування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑