ТЕМА 8.2. Автоматизована інформаційна система <Податки>, основи побудови та функціонування.

В залежності від організаційної трьох рівневої системи управління ДПА України автоматизація на базі АІС “Податки” розрізняє рівні районні, обласні (регіональні) та головний (центральний). Створення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків проклало шлях для впровадження единої централізованої бази даних АІС, що базується на використанні унікального єдиного ідентифікаційного кода платника податків. АІС “Податки” призначена для оперативного обліку нарахування, надходження податкових платежів та контролю за виконанням податкового законодавства в Україні. Функціонально АІС включає в себе підсистеми, що реалізовані у вигляді АРМів спеціалістів відповідних підрозділів:

- АРМ інспектора з обліку та реєстрації платників податків – призначений для початкової реєстрації платника податків в системі та подальшого обліку нарахування та надходження податків, перерахунку оподаткування сукупного доходу.

- АРМ обліку надходжень до бюджету – призначений для обліку надходжень до бюджетів різних рівнів.

- АРМ реєстрації бухгалтерської звітності платників податків – призначений для реєстрації та вводу в базу даних інформації згідно наданих звітів суб’єктів підприємництва.

- АРМ сладання звітності – призначений для формування необхідної звітності ДПА,

- АРМ валютна інспекція – призначений для обліку нарахування та оподаткування платників податків за імпортно-експортними операціями.

- АРМ аудитора – призначений для обліку проведення та результатів аудиторських перевірок

- АРМ податкове законодавство – містить базу податкових законів та інструкцій, зміни до них.

Таким чином основними функціями АІС є:

- Облік, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку платників податків на основі реєстраційних документів (статут, свідоцтво).

- Збір та введення інформації про відкриття, закриття, внесення змін про банківські рахунки платників податків, що отримуються з банківських установ файлом типу ^F.

- Збір та введення інформації про економічну діяльність суб’єктів підприємництва, що надається звітами самих суб’єктів та з банківських установ про обороти клієнта на рахунку у вигляді файлу типу D.

- Збір та введення інформації про отримані податки (надходження до бюджету) суб’єктів підприємництва, що надається платіжними повідомленнями та файлом типу ^B з банківських установ.

- Ведення інформації про внесення та виключення платників податків з єдиного реєстру підприємств та організацій України.

- Формування звітності до органів ДПА різного рівня підпорядкування.

- Економічний аналіз діяльності ДПА.

- Проведення контрольних міроприємств: перевірок, ревізій тощо.

Автоматизація ДПА України на базі АІС “Податки” дала можливість вивільнити персонал від рутинних робіт і дає змогу продуктивно та творчо використовувати робочий час. Фактично з точки зору виконання посадових обов’язків персоналу ДПА, АІС “Податки” забезпечує:

- оперативність та продуктивність праці службовців ДПА;

- оперативність в отриманні даних про надходження податків на будь-яку дату, по будь-якому платнику податків

- достовірність облікових процесів та ефективність контролю податкового законодавства

- аналіз динаміки надходження сум податків

- оперативність бухгалтерського обліку

- прогнозування надходження сум податків

- повне та своєчасне інформування службовців ДПА про зміни податкового законодавства

- підвищення оперативності прийняття рішень управлінським персоналом

- скорочення обсягу паперових носіїв інформації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑