Тема 6.2. Функціональне призначення і загальна характеристика системи

Мета суспільства - вивчення, створення і використання засобів, необхідних для швидкої та безпечної передачі з допомогою комп'ютерних мереж платіжних доручень, а також будь-яких інших банківських повідомлень. Його членами можуть бути банки, що здійснюють міжнародну діяльність і знаходяться в країні, підключення якої до мережі S.W.I.F.T. схвалено Правлінням директорів. Власниками акцій S.W.I.F.T. можуть бути тільки банки, що є його членами. Керування діяльністю S.W.I.F.T. здійснюється Правлінням директорів, що обирається в червні кожного року на загальних зборах. Фінансова телекомунікація, що полягає в передачі фінансових повідомлень на великі відстані, вимагає наявності системи стандартів, розробкою і підтримкою якої зайнято безліч фахівців S.W.I. F.T. в усьому світі. Як приклад такого стандарту можна привести спеціальний індивідуальний код банку (Bank Identifier Code, BIC), що служить адресою банку в мережі S.W.I.F.T. Цей код зараз є світовим стандартом для усіх фінансових організацій і визнаний ISO - міжнародною організацією стандартизації.

Автоматизація банківських процесів на міжнародному рівні дозволяє:

• здійснювати безпаперові платіжні операції з мінімальним залученням праці людей і скороченням операційних витрат;

• прискорити обмін інформацією між банками за допомогою телекомунікаційних ліній зв'язку;

• мінімізувати типові банківські ризики (втрати документів, помилкову адресацію, фальсифікацію платіжних документів та ін.).

Функціонально S.W.I.F.T. пропонує користувачам своєї мережі безліч унікальних можливостей, що є відповідними досягненнями, а саме:

— підвищення ефективності роботи банків за рахунок використання стандартизації і сучасних способів передачі інформації;

— забезпечення надійності при передачі повідомлень (шифрування і спеціальний порядок передачі і прийому);

— прямий доступ банків - учасників S.W.I.F.T. до своїх кореспондентів, відділень і філій в усьому світі. Повідомлення може бути доставлене в будь-яку країну світу за 20 хвилин, а термінове - за 5;

— використання стандартизованих повідомлень (допомагає перебороти мовні бар'єри);

— гарантію безпеки передачі, тобто захист від підробок, втрат інформації та залишення платіжних доручень і фінансових повідомлень без відповіді.

 Вище зазначені переваги досягаються в системі за рахунок:

1. Концепції повідомлень. Система S.W.I. F.T. є міжнародною мережею для збереження і передачі фінансової інформації. Дані передаються по мережі у виді структурованих повідомлень, кожне з яких призначено для виконання визначеної фінансової операції. Для кожного підключеного вузла система індивідуально підтверджує факт отримання повідомлення та його обробки.

2. Концепції безпеки. Високий рівень безпеки забезпечується системою контролю доступу до мережі, що включає в себе місцеві паролі для вузлів і журнальні файли, у яких зберігається інформація про підключення до мережі. Вся інформація, що передається в системі S.W.I. F.T., шифрується. Виключення складають лише ділянки між конкретними користувачами і місцевими вузлами доступу (Regional Access Points), за безпекою яких стежать самі користувачі.

3. Концепції неперервності. Система S.W.I. F.T. працює 24 години в добу 365 днів у році., Щодня всі користувачі одержують звіт, у якому міститься важлива інформація про роботу мережі. Такий звіт може передаватися автоматично або за відповідним запитом. Крім того, у будь-який момент можна зв'язатися з фахівцем для з'ясування якогось питання.

4. Концепції контролю. При надходженні будь-якого повідомлення система S.W.I.F.T. перевіряє його правильність і відповідність стандартам мережі. Така перевірка гарантує правильність передачі повідомлення по мережі і можливість його обробки вузлом-одержувачем.

  1. Концепції збереження. Після перевірки правильності повідомлення система зберігає його копію для наступного використання. Це забезпечує велику безпеку, тому що дозволяє відновити копію повідомлення у випадку його втрати, помилки або конфліктної ситуації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑