Тема 4.4. Основи побудови та функціональні можливості локальних комп’ютерних мереж у фінансових установах

Визначення: Обчислювальна мережа це інтегрована, багатомашинна, територіально розприділена система, що складається з взаємодіючих локальних(робочих) станцій і підсистеми зв’язку для передачі інформації.

Розрізняють локальні – територіально розприділені в межах однієї установи і глобальні – територіально розприділені на великі відстані мережі.

Локальні мережі будуються за типами архітектур:

1. Кільцеві: всі робочі станції з’єднуються через власні мережеві адаптери послідовно між собою і остання з першою в кільце.

1. Магістральні: Всі робочі станції через власні адаптери та спільну магістраль з’єднуються з центральним комп’ютером або сервером.

2. Зіркоподібні: всі робочі станції через мультиплексор з’єднуються з сервером. Мультиплексор – мережеве обладнання, що має один вхід і багато виходів для підключення робочих станцій.

Обмін інформацією в локальних мережах ведеться з допомогою протоколу

зв’язку, що відповідає відповідним стандартам. Створення локальних мереж у фінансових установах функціонально забезпечує:

1. Рівноправність членів мережі. Це означає, що кожен абонент обслуговується на партнерських засадах і за принципом <перший прийшов – перший обслужився>, що відповідає концепції <без головного>.

2. Використання імен в мережі. Це означае, що кожен абонент має своє власне ім’я в мережі, яке може використовуватись на логічному рівні.

3. Розприділення прав доступу. Адміністратор призначає кожному користувачу або групам користувачів локальні скриньки та надає право доступу до інформації в них. Кожному абоненту має бути розприділена інформація тільки його рівня з відповідними правами доступу.

4. Обслуговування сеансу. Це означає, що після того як визначені імена, розприділенні права доступу і повноважень два члени мережі можуть з’єднатися між собою з допомогою сеансу, котрий має забезпечити якість, швидкість та достовірність обміну інформації.

Організаційно та функціонально фінансові установи представляють собою іерархічну структуру з суворим розподілом зверху вниз на рівні управління або відповідних підрозділів та підпорядкуванням підрозділів більш низького рівня вищестоящим. Графічно це можна зообразити графом в вигляді перевернутого дерева. І дійсно на самому низькому рівні є установи місцевого рівня, що підпорядковані установам регіонального або територіального рівня, котрі в свою чергу підпорядковані рівню головному або республіканському. Для забезпечення своєчасного управління такою структурою та її функціонування виникає необхідність передачі інформації на великі відстані. В банківських установах, зокрема, виникає необхідність передавати платіжні документи в електронному вигляді на досить великі відстані і навіть отримувачам за кордоном. Саме ці проблеми вирішуються з допомогою засобів телеобробки та електронної пошти.

 Визначення: Телеобробка (теле – далеко) інформації – обробка інформації, що поступає в систему обробки даних з робочих станцій віддалених користувачів (абонентів) і управління передачею даних по каналах зв’язку між ними і комп’ютером.

За способом організації телеобробка інформації поділяється на системну – в рамках одієї обчислювальної системи та мережеву, коли багато систем може об’єднуватись навколо однієї головної.

Визначення: Система телеобробки інформації це комплекс технічних та програмних засобів, направлений на прийом, передачу та обробку інформації віддалених користувачів.

До технічних засобів відносяться (HardWeare):

- робочі станції користувачів;

- мережеві адаптери, карти, мультиплексори для сполучення процесора з каналом зв’язку;

- канали зв’язку: телефонні, виділені, тональні, радіо, космічні тощо;

- засоби передачі даних: модеми (модулятор – демодулятор сигналу), засоби захисту, підсилення сигналу;

- центральний комп’ютер або сервер обробки та збереження інформації користувачів.

До програмних засобів відносяться (Soft Weare):

1. операційні системи (MSM, Windows 95,98,NT, Unix);

2. мережеві системи (NetWare);

3. програмне забезпечення для управління адаптерами, контролерами, модемами – драйвери

4. прикладне програмне забезпечення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑