Тема 1. Становлення та розвиток інформаційних систем фінансових установ у світовій практиці

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1. Історія розвитку систем обробки інформації;

2. Розвиток систем обробки економічної та фінансової інформації;

3. Еволюція становлення інформаційних банківських систем у світі;

4. Розвиток банківських систем і технологій в Україні.

Основні терміни теми: машина Паскаля, машина Жаккарда, аналітична машина Ч.Бебіджа, програмне забезпечення, апаратне забезпечення, операційна система, прикладні програми, текстові процесори(редактори), електронні таблиці, база даних, система управління базами даних, клірінг, розрахункова палата.

Проблемна ситуація: Існує точка зору, що технологічний прорив в галузі комп’ютерних систем, було здійснено в середині 80-х, тобто за останні роки. Але потрібно пам’ятати, що він був підготовлений на протязі століть і будувався на матеріалах та відкриттях багатьох вчених, дослідників, геніїв. Комп’ютерні системи і технології, в наш час, викорис- товують та базуються на знаннях багатьох галузей науки і техніки. Саме як відбувалась еволюція та становлення інформаційних систем, зокрема і в такій предметній області, як фінанси і банківська справа, належить з’ясувати в даній темі.

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття машини Паскаля.

2. Суть, устрій та значення для розвитку інформаційних систем машини Жаккарда.

3. Аналітична машина Ч.Бебіджа та її значення.

4. Внесок Г.Холерита в розвиток автоматизації перепису населення США.

5. Що таке апаратне і програмне забезпечення, його класифікація.

6. Історія створення текстового процесора.

7. Історія створення електронних таблиць.

8. Історія розвитку систем управління базами даних.

9. Історія появи перших персональних комп’ютерів та їх значення для розвитку інформаційних технологій в фінансових установах.

10. Історія виникнення всесвітньої павутини Інтернет та його значення для розвитку інформаційних систем.

11. Етапи становлення автоматизації банківського бізнесу в США.

12. Місце України в світовому процесі розвитку інформаційних систем у галузі фінансів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑