Тема 4.3. Призначення та основи побудови ЕП НБУ.

Діяльність сучасних фінансових установ та банків неможливо уявити собі без використання засобів електронної пошти. Сьогодні банківські установи, державна податкова служба об’єднує електронна пошта НБУ, що об’єднує до 3000 учасників, 25000 користувачів, забезпечує проходження файлів за 15-20 хв.

Система електронної пошти Національного банку України (система ЕП) - система програмно-технічних засобів та організаційно-технологічних заходів забезпечення інформаційної взаємодії між банківськими та іншими установами в електронній формі.

Обмін інформацією в ЕП НБУ здійснюється через так звані поштові скриньки, що є DOS-директоріями, з каталогами IN-для вхідної та OUT – для вихідної кореспонденції. Сеанс зв’язку виконується за ініціативою комерційного банку, інформація передається у вигляді файлів-повідомлень, які будемо називати конвертами. Центр комутації зв’язку в НБУ працює постійно і забезпечує зв’язок з ініціативи комерційних банків. В ЦКЗ НБУ кожному учаснику електронної пошти відкрита скринька, що відповідає його поштовій адресі. Поштова адреса абонента має слідуючу структуру: 

ХХХХ – перший знак державна належність: U-Україна, другий знак регіон: W – Хмельницька обл., А-Вінницька обл., третій знак тип банківської системи: H – НБУ, Р – ДПА, четвертий порядковий номер чи символ, що відповідає конкретній установі або відділенню: 0 – регіональні дирекції, головні установи.

Систему ЕП НБУ утворюють поштові вузли, що поділяються на центральні, регіональні та абонентські. Центральні та регіональні вузли розміщуються в НБУ, абонентські в комерційних банках, ДПА, та інших установах учасниках. В своїй роботі ЕП НБУ використовує протокол передачі даних Х.25.

Функціонально ЕП НБУ використовується для таких потреб:

- для транспортування платіжних файлів системи електронних платежів НБУ

- передачі інформаційної, нормативної, статистичної, звітної інформації

- передачі програмного забезпечення

ЕП НБУ базується на телекомунікаційному пакеті PROCARRY, однак комерційні банки на своїх вузлах можуть використовувати і свої власні. Так використовуються пакети ARGOCOM, PIENET, ASTRA, UUPC та інші.

Поштова електронна адреса має два елементи, що розділяються символом @-ет-комерційне, наприклад U163@UWE0, де U163 – адреса локального користувача на вузлі ЕП,а UWA0 – адреса вузла учасника ЕП НБУ. Всі поштові повідомлення називаються поштовими конвертами, тобто файл що відправляється розміщується в іншому файлі – конверті, який містить заголовок: адресу отримувача та відправника і тіло – саме повідомлення. Поштовий конверт ЕП НБУ виконує умови протоколу Х.400. Інформація, що передається в системі ЕП НБУ, обов’язково квитується, тобто приходить файл-квитанція про отримання відісланого конверта та відкриття його кінцевим отримувачем.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑