Тема 4. Розвиток електронних засобів зв’язку і телекомунікацій та його значення для взаємодії фінансових установ

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1. Поняття телеобробки інформації;

2. Основи побудови та функціональні можливості електронної пошти (ЕП);

3. Призначення та основи побудови ЕП НБУ;

4. Основи побудови та функціональні можливості локальних комп’ютерних мереж у фінансових установах;

Основні терміни теми: телеобробка, система телеобробки інформації, обчислювальні мережі передачі даних, електронна пошта, мережа комутації каналів, мережа комутації повідомлень, мережа комутації пакетів, протокол Х25, локальні та глобальні мережі, архітектура мереж передачі даних.

Проблемна ситуація: Сьогодні роботу будь-якої фінансової установи неможливо уявити без засобів та систем зв’язку. Вони щільно зайняли своє місце в питаннях оперативного та достовірного обміну інформацією між установами, забезпечують функцію відкритості, тобто демократичності в суспільстві. Саме основам побудови телекомунікаційних систем таким як електронна пошта, мережам передачі інформації присвячена ця тема.

1. Поняття телеобробки даних та системи телеобробки інформації;

2. Програмні та технічні засоби систем телеобробки інформації;

3. Основи побудови мереж комутації каналів і повідомлень;

4. Побудова та взаємодія мереж комутації пакетів;

5. Функціональне призначення ЕП НБУ;

6. Основи побудови ЕП НБУ;

7. Поняття обчислювальних мереж, локальні та глобальні мережі передачі даних;

8. Типи архітектур мереж передачі даних, їх характеристика;

9. Що функціонально забезпечуе створення мереж передачі даних у фінансових установах?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑