ТЕМА 3.4. Технічне та програмне забезпечення АБС

Технічне і програмне забезпечення банківської системи вибирається з урахуванням існуючого технічного і фінансового положення банку, щоб як-можна більше досягти максимальної ефективності банківської діяльності, реалізувати як-можна більший спектр послуг. При цьому необхідно враховувати наступні принципи:

1. Погодженість - часткове знання системи дозволяє добре орієнтуватися у всій системі (система повинна бути розроблена в одному ключі).

2. Ощадливість і повнота – виключається дублювання функцій, реалізовані функції повинні максимально відповідати бажанню користувача.

3. Відкритість обо демократичність – сумісність з іншими системами, відповідність стандартам відкритих систем, можливість перенесення програмного продукту з мінімальними витратами на інші технічні платформи

4. Маштабність - можливість за рахунок використання більш потужних технічних засобів підвищити продуктивність системи без істотних доробок.

При виборі технічної бази, комп’ютерні системи мають задовольняти вимогам:

1. Архітектура банківської ІС повинна вибиратися таким чином, щоб знизити до мінімуму імовірність порушення штатного режиму роботи системи (вихід системи з ладу, руйнування бази даних, втрата або перекручування інформації тощо);

2. Територіальний розподіл роботи в системі припускає, що її елементи, розподілені в просторі повинні бути об'єднані інформаційно;

3. Інформаційна зв’язність - обмін між елементами системи повинний здійснюватися відповідно до інформаційних потоків (однорідне введення інформації в систему) - інформаційна достатність, швидкість, частота обміну інформації повинні відповідати інтенсивності процесів, що реально протікають;

4. Мінливість, адаптивність системи до зовнішніх умов, життєздатність, надійність.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑