ТЕМА 3.1 Функціональне призначення та склад АБС

АБС призначена для обробки банківської інформації з метою визначення керівних рішень для персоналу управління банком, на основі теоретичних положень кібернетики й інформатики на базі широкого використання програмно-технічних засобів і нових інформаційних технологій. В зв’язку з цим АБС повинна забезпечувати:

1. Коректний облік банківських операцій відповідно до діючих нормативних документів;

2. Укладання періодичної і разової звітності, визначені інструкціями НБУ;

3. Гнучку систему настроювання для внесення всіх змін, внесених у діючі нормативні акти;

4. Можливість аналізувати поточний стан банку і прогнозувати його на задану перспективу;

5. Оперативне управління активами банку;

6. Простоту та доступність використання кінцевим користувачем;

7. Одержання консолідованої інформації по усьому банку;

8. Безпеку проведення всіх банківських операцій

Для виконання даного функціонального призначення АБС складається із слідуючих підсистем:

1. Нормативно-довідникової, що забезпечує ведення (початкове введення, внесення змін та доповнень, видалення) автоматизованим та ручним способом всіх необхідних для роботи системи класифікаторів та довідників. Особливе місце в даній системі належить довіднику <План рахунків>. Підсистема має включати всі необхідні в банківській справі типові державні класифікатори та довідники і гнучкі способи введення нових нормативних документів та внесення змін в старі.

2. Відкриття та ведення банківських рахунків, що забезпечує початкове відкриття розрахункових рахунків, згідно з планом рахунків та нормативною базою стандарту євробухобліку, аналітичний та синтетичний облік, мультивалютність, закриття, арешт, блокування, тощо. Початкова ініціалізація або відкриття рахунків здійснюється по відповідному алгоритму, що забезпечує неповторність та унікальність рахунку в межах банківської системи України за шаблоном: АААА*ВВВВВВССС, де АААА-балансовий рахунок з плана рахунків або символ синтетичного обліку, ВВВВВВ-код клієнта – контрагента або символ аналітичного обліку, ССС-спецсекція або порядковий номер рахунку, *-контрольний розряд, що розраховується за відповідним алгоритмом з урахуванням коду МФО банку і надає рахунку унікальності в межах банківської системи України.

3. Виконання банківських операцій та бухгалтерського обліку, що забезпечує введення, проведення та облік бухгалтерських документів, що є відображенням відповідних банківських операцій. В даному випадку повністю забезпечується аналітичний та синтетичний облік банківських операцій, формується та контролюється баланс.

4. Інтерфейс СЕП НБУ, що забезпечує формування та обмін відповідними типами файлів у випадку здійснення міжбанківських платежів в електронному вигляді і узгоджується з відповідними стандартами СЕП НБУ.

5. Управління касовими операціями, що забезпечує виконання спектру банківських операцій з готівкою.

6. Управління іноземною валютою, що забезпечує мультивалютність обліку іноземної валюти, перерахунок курсових різниць та валюти в національному еквіваленті, підготовку валютних переказів в стандартах МТ-100, МТ-200, обміну валюти і надає інформацію для прийняття управлінських рішень на ринках валютних цінностей.

7. Управління ресурсами банку, що забезпечує облік, розподіл та управління в цілому потоками кредитних ресурсів в банківській установі.

8. Управління ризиками, що забезпечує аналіз та прогнозування ризикованих операцій з метою виявлення та зменшення.

9. Фінансової безпеки та захисту інформації, що забезпечує розприділення повноважень та доступу в АБС, а також криптографічний захист, накладання електронних цифрових підписів на відповідну інформацію.

10. Управління цінними паперами, що забезпечує облік, купівлю-продаж, цінних паперів власних емісій.

11. Формування та складання файлів та форм звітності, що забезпечує формування форм та файлів звітності, статистичної звітності, згідно з нормативною базою НБУ та інших зацікавлених державних установ.

12. Формування файлів для ДПА, що забезпечує формування та надання в ДПА файлів типу: F – інформація про відкриття, зміну, закриття рахунків клієнтів, В – розподілу бюджетних коштів, D – інформація про обороти клієнтів, та інших.

13. Масового обслуговування, що забезпечує виконання операцій з обслуговування так званого <масового клієнта>. Необхідний досить повний набір послуг, щоб завоювати й утримати "людину з вулиці". Серед банківських послуг, що надаються населенню в Україні, домінують наступні: комунальні платежі, операції з обміну валюти, вкладні операції, розрахунки за пластиковими картками. В випадку масового обслуговування населення найважливіша вимога – можливість виконання банківських послуг у всіх установах банку, незалежно від того в якій установі відкрито рахунок. Ринок роздрібних банківських послуг має в наші дні для багатьох банків стратегічне значення. Світовий досвід підказує, що завоювання масового клієнта - завдання, що не вирішити без сучасних технологій. Нові інформаційні технології не тільки полегшують надання клієнту ряду традиційних послуг, але і надають можливість забезпечити нові послуги, недоступні в традиційній формі. Крім того, нові технології дозволяють зменшити операційні витрати банку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑