Тема 2.3 Інформаційна система, як основа підвищення ефективності та продуктивності праці людини

Людина з давніх часів робила все для полегшення своєї праці та ефективного використання робочого часу. З давніх давен до нас дійшли перші лічильні засоби: абак, рахівниця, машина Паскаля, що полегшували та фактично автоматизували виконання лічильних і арифметичних операцій. Поява перших каталогів в бібліотеках, ще за старих часів, була першою спробую систематизувати та структуризувати інформацію, і таким чином отримати до неї швидкий спосіб доступу. Фактично було створено першу інформаційну систему для пошуку необхідної інформації в бібліотеках. З появою обчислювальної техніки, з можливістю збереження та обробки великих об’ємів інформації, було перенесено та розроблено ряд інформаційних систем, що значно полегшували та підвищували продуктивність праці фахівців, сприяли ефективному використанню часу. Людство пішло шляхом перенесення рутинної та важкої роботи на плечі машин, і це звичайно було логічним кроком вперед. Інформаційні системи, що забезпечують потрібною інформацією, достовірно і в заданий час, стали основою підвищення продуктивності та ефективності праці в багатьох галузях діяльності людей і звичайно в фінансово-банківській теж. Інформаційні технології широко використовують комп’ютерні інформаційні системи в банках, державних фінансових закладах, фірмах, організаціях та підприємствах для автоматизації обробки платіжних документів, бухгалтерського обліку, отримання різного роду звітності та пошуку потрібної інформації.

Сьогодні неможливо уявити роботу фінансово-банківських установ без інформаційних систем і технологій, вони щільно зайняли місце в нашому житті. Однак процес пошуку методів підвищення ефективності праці фахівців і звісно розвиток інформаційних систем триває постійно. Тому можна виділити слідуючі напрямки підвищення ефективності праці в фінансових установах:

- Сервіс для клієнтури, тобто можливість оперативного надання нових видів послуг. Це досить важливо в умовах різкої конкурентної боротьби за клієнта і може стати рішаючим фактором в виборі інформаційної системи. Вважаючи, що кількість клієнтів обмежена, дані обставини заставляють фінансові установи працювати з клієнтами, які досить вимогливі до якості та спектру наданих послуг.

- Забезпечення внутрішньої оперативної роботи фінасової установи. Своєчасний та достовірний збір інформації про всі необхідні об’єкти системи та показники життєдіяльності.

- Можливість обробки та аналізу великих об’ємів інформації з метою прогнозування та прийняття управлінського рішення. Особливо важливо це для управлінського персоналу установи.

- Забезпечення можливості групової роботи та взаємодія між структурними одиницями, адже наскільки збалансовано і системно працюють підрозділи фінансових установ, залежить і успіх в досягненні поставлених задач. Інформаційна система призвана, за таких умов, служити основою для ефективної роботи установи.

- Забезпечення регламентованого доступу до необхідної інформації в будь-який час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑