2 РЕЗЮМЕ

Методи аналізу, при яких використовують процеси поляризації на ртутному або іншому електроді, називаються полярографічними. Полярографічний метод достатньо універсальний і застосовується до широкого кола об’єктів. Основними перевагами методу є швидкість аналізу, можливість визначення декількох речовин в суміші без попереднього їх розділення, достатньо висока точність і чутливість. Погрішність полярографічного методу аналізу в звичайних умовах становить 2% для розчинів концентрації порядку 10-3.10-4 моль/л і близько 5% для більш розведених. Цей метод застосовують для визначення багатьох металів та органічних сполук.

Амперметричне титрування застосовують для визначення катіонів та аніонів в різних технічних і природних об’єктах, мінеральній сировині і продуктах її переробки, природних водах, промислових розчинах і т.д. Використання реакцій різного типу ( осадження, комплексоутворення і окиснення - відновлення ) дозволяє підбирати умови амперметричного титрування для більшості елементів періодичної системи.

Література для самоосвіти: 2,5,8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑