5.4  Аналіз кривої титрування в методі осадження.

Крива титрування nacl розчином agno3 симетрична відносно точки еквівалентності. Ця крива дає можливість прослідкувати зміну рсі і pag при титруванні. Хід кривих подібний тому, що спостерігається при кислотно-основному титруванні. На початку титрування, приливаючи десятки мілілітрів розчину agno3. Мало змінюється рсі розчину, а близько еквівалентної точки, коли розчин недотитрований або перетитрований на 0,1 мл (рсі = рag =5) спостерігається стрибок титрування рсі (від 4 до 6).

Вплив концентрації розчинів на характер кривої титрування.

Розглянемо титрування 100 мл 1 н., і 0,01 н. Розчину nacl розчином agno3 такої ж концентрації. Значення рсі розраховують аналогічно даним таблиці 1.

Таблиця 2. Вплив концентрації розчинів на зміну рсі при титруванні 100 мл розчину nacl розчином

Рнаі

Прилито розчину agno3, мл

Концентрація nacl або agno3 %

При титруванні

Nacl (дрagcl=1,710-10)

Nabr (дрagbr=3,310-13)

Nai (дрagi=8,510-17)

0

100

1

1

1

50

50

1,3

1,3

1,3

90

10

2

2

2

99

1

3

3

3

99,9

0,1

4

4

4

100 (точка екв.)

0

4,855

6,211

8,035

100,1

0,1(надл. Agno3)

5,77

8,42

12,07

101

1(надл. Agno3)

6,77

9,42

13,07

110

10(надл. Agno3)

7,77

10,42

14,07

 

Згідно даних таблиці 2 будуємо криві титрування

Рис.2. Вплив концентрації розчину, що титрується (nасl), та стандартного
розчину (аgnо3) на хід зміни рсl

Аналіз кривих титрування і таблиці 2 дозволяє зробити висновок: чим більша концентрація розчинів тим більший стрибок титрування. Нижче приведені стрибки титрування для розчинів різної концентрації:

1 н.6,77 - 3 = 3,77

0,1 н..5,77 - 4 = 1,77

0,01 н..5,04 - 4,73 = 0,31

 

Стрибок титрування досить великий і при титруванні децинормальних розчинів, тому не треба використовувати більш концентровані розчини.

Вплив розчинності осаду на характер кривої тирування.

Сполуки, утворені при титруванні в методі осадження відносяться до малорозчинних. Проте помилки, які визвані розчинністю осаду, можуть впливати на результати аналізу. Тому розчинністю нехтувати не варто.

Вплив величини розчинності осаду на стрибок титрування зведені в таблиці 3.

Таблиця 3. Вплив розчинності осаду на характер кривої тирування

Рнаі

Прилито розчину agno3, мл

Концентрація nacl або agno3 %

При титруванні

Nacl (дрagcl=1,710-10)

Nabr (дрagbr=3,310-13)

Nai (дрagi=8,510-17)

0

100

1

1

1

50

50

1,3

1,3

1,3

90

10

2

2

2

99

1

3

3

3

99,9

0,1

4

4

4

100 (точка екв.)

0

4,855

6,211

8,035

100,1

0,1(надл. Agno3)

5,77

8,42

12,07

101

1(надл. Agno3)

6,77

9,42

13,07

110

10(надл. Agno3)

7,77

10,42

14,07

 

Дані таблиці №3 використовують для побудови кривих титрування.

Аналіз кривих титрування і даних таблиці 3 дозволяють зробити висновок, що чим менша розчинність осаджуваної сполуки, тим більше стрибок титрування. Так. При титруванні 0,1 н. Розчинів nahal стрибок титрування складає:

 

Nacl..5,77 - 4 = 1,77

Nabr..8,42 - 4 = 4,42

Nai.12,07 - 4 = 8,04

 

Одержані стрибки титрування симетричні відносно точок еквівалентності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑