3.10 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Чим відрізняються титриметричні методи аналізу від гравіметричних ?

2. Що таке титрування, як його проводять ?

3. Які вимоги висувають до хімічних реакціях при об’ємних визначеннях ?

4. Що таке нормальність розчину ? В яких одиницях вона вимірюється ?

5. Як розрахувати нормальність розчину ?

6. Вимоги до вихідних сполук.

7. Методи встановлення концентрації робочих розчинів.

8. Що таке крива титрування ?

9. Характеристика методу нейтралізації.

10. Випадки кислотно-основного титрування.

11. Побудова кривої титрування сильної кислоти сильною основою.

12. Що таке індикатор ? Як вибрати індикатор по криві титрування ?

13. Які помилки можуть виникати при кислотно-основному титруванні ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑