4.3. Індикатори методів окислення-відновлення.

Точку еквівалентності при титруванні окислювачами або відновниками встановлюють за допомогою спеціальних індикаторів.

Індикатором є робочий розчин реактиву, який використовують для титрування. Робочі розчини деяких окислювачів мають власне забарвлення. Прикладом цього можуть бути розчини калій перманганату чи йоду. Калій перманганат забарвлений у червонувато-фіолетовий колір, тому при титруванні розчином цієї сполуки точку еквівалентності легко встановити за рожевим забарвленням, яке виникає в розчині після того, як весь відновник окислений і в розчин введено невеликий надлишок перманганату. Аналогічний спосіб визначення точки еквівалентності можна застосувати при титруванні розчинами йоду; зайва краплина робочого розчину йоду забарвлює розчин у блідожовтий колір.

Треба мати на увазі, що розчин забарвлюється вже після досягнення точки еквівалентності, тобто тоді, коли розчин трохи перетитрований. Але помилка титрування тут невелика і нею при звичайних визначеннях можна нехтувати. Так, рожеве забарвлення спостерігається вже досить чітко, якщо до 25-30 мл розчину добавлено 0,02-0,03 мл 0,1 н. Розчину перманганату.

Індикатором є забарвлена органічна речовина, що змінює свій колір залежно від величини окислювально-відновного потенціалу системи. Такі індикатори називаються оборотними окислювально-відновними індикаторами. Існує багато органічних речовин різних класів, які в окисленій і відновленій формі мають різний колір, причому перехід окисленої форми індикатора у відновлену форму є оборотним. При добавлянні до окисленої форми індикатора сильного відновника індикатор переходить у відновлену форму, змінюючи своє забарвлення. Навпаки, під впливом розчину окислювача відновлена форма індикатора знову перетворюється в окислену форму з відповідною зміною забарвлення. Отже, між окисленою і відновленою формою індикатора існує рівновага, яку можна схематично позначити таким рівнянням:

Іndок + nē  Indв

Співвідношення між концентраціями Іndок і Indв в розчині залежить від величини окислювально-відновного потенціалу системи згідно з рівнянням Нернста:

 (4.8)

Де Е - стандартний потенціал індикаторної системи. Це величина, при якій співвідношення концентрацій indok / indb дорівнює одиниці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑