3.6. Хімічні процеси при титруванні.

Не зважаючи на те, що в основі методу лежить реакція кислотно-основної взаємодії, хімічні процеси, які протікають при титруванні, в окремих випадках можуть відрізнятися один від другого.

Розрізняють основні випадки титрування:

А) Титрування сильної кислоти сильним лугом:

Hcl + naoh  nacl + H2O

H+ + OHˉ  H2O

Сіль, що утворюється (натрій хлорид), не підлягає гідролізу, і розчин буде мати нейтральну реакцію. Отже, при титруванні сильної кислоти сильним лугом точка еквівалентності знаходиться в нейтральному середовищі (рн = 7).

Б) Титрування слабкої килоти сильним лугом:

HCOOH + naoh  hcoona + H2O

HCOOH + OHˉ  HCOOˉ + H2O

В точці еквівалентності утворюється сіль – натрій форміат, яка гідролізується:

Hcoona + H2O  HCOOH + naoh

HCOOˉ + H2O  HCOOH + OHˉ

У розчині з’являється надлишок іонів ОНˉ. Отже, при титруванні слабких кислот сильними основами точка еквівалентності не збігається з точкою нейтральності та буде знаходитися в лужному середовищі (рн > 7).

В) Титрування слабкої основи сильною кислотою:

NH4OH + hcl  NH4Cl + H2O

NH4OH + H+  NH4+ + H2O

Сіль, що утворюється (амоній хлорид), також підлягає гідролізу, і в розчині накопичуються іони Н+, що зміщує точку еквівалентності в кислу область. Тому при титруванні слабкої основи сильною кислотою точка еквівалентності також не збігається з точкою нейтральності і буде знаходитися в кислому середовищі (рн < 7).

Таким чином, природа кислот і основ, які реагують між собою, має безпосередній вплив на величину рн в точці еквівалентності, що і спостерігається в різних випадках титрування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑