3.9 РЕЗЮМЕ

Титриметричний метод аналізу заснований на визначені концентрації досліджуваної речовини за допомогою титрування до точки еквівалентності. Як правило використовують нормальну концентрацію речовин. Причому, розчини однакової нормальності реагують між собою у рівних об’ємах. Вихідні речовини для приготування титрованих розчинів повинні відповідати певним вимогам: відповідність складу речовини її хімічній формулі, їх розчини повинні бути стійкими, вони повинні мати велику еквівалентну масу. Приготування робочих розчинів здійснюють по точній або неточній наважці залежно від особливостей самої речовини, а також за допомогою фіксаналів. Для характеристики титриметричних методів застосовують криві титрування.

Одним з титриметричних методів є метод нейтралізації, заснований на взаємодії речовин основного і кислотного характеру з утворенням молекул води. Цей метод застосовується для кількісного визначення кислот, основ, солей. Визначення точки еквівалентності залежить від природи солей, які знаходяться або утворюються в розчині. Для визначення точки еквівалентності розраховують і будують криву титрування: залежність рн від об’єму розчину титранту. По кривій титрування визначають стрибок титрування, концентрацію досліджуваної речовини, обирають індикатор для титрування. До індикаторів відносять речовини, здатні змінювати своє забарвлення залежно від рн середовища.

При застосуванні титриметричних методів необхідно враховувати помилки, які можуть виникати при дослідженнях, а також причини їх виникнення для більш точного проведення аналізів.

Література для самоосвіти: 1, 3, 4, 6, 7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑