2.15 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. В чому суть гравіметричного методу аналізу ?

2. Що таке форма осадження і гравіметрична форма ?

3. Вимоги, які висуваються до форми осадження.

4. Які осади можуть утворюватись при гравіметричному аналізі ?

5. Які фактори впливають проведенні осадження ?

6. Як визначити величину наважки досліджуваної речовини ?

7. Як обирають осаджувач і його концентрацію ?

8. Як впливає порядок добавляння розчинів при проведенні осадження ?

9. Методи відокремлення осаду від розчину.

10. Одержання гравіметричної форми.

11. Які операції виконують при проведенні гравіметричного аналізу ?

12. Як визначити іони сульфату у розчині ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑