7.11 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. В чому подібність і відмінності нефелометричного і турбідиметричного методів аналізу ?

2. Які системи можна досліджувати цими методами ?

3. Як протікають процеси кристалізації в розчині ?

4. Рівняння Релея.

5. Рівняння, які застосовуються в турбідиметрії.

6. Яких умов треба дотримуватися в нефелометрії і турбідиметрії ?

7. Недоліки нефелометричних і турбідиметричних визначень.

8. Характеристика поляриметричного методу аналізу.

9. Чим зумовлена оптична активність деяких речовин ?

10. Що таке поляризатор і аналізатор ?

11. Як визначити кут обертання площини поляризації ?

12. Від чого залежить питоме обертання площини поляризації ?

13. Які прилади використовують для поляриметричних досліджень ?

14. Які методики застосовують в поляриметрії ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑