7.10 РЕЗЮМЕ

Турбідиметричний метод аналізу (турбідиметрія) заснований на вимірюванні інтенсивності потоку, що пройшов крізь розчин, в якому містяться завислі частинки. Інтенсивність зменшується внаслідок поглинання і розсіювання світлового потоку. Нефелометричний метод аналізу (нефелометрія) заснований на вимірюванні інтенсивності світлового потоку, розсіяного твердими частинками, що знаходяться у розчині в завислому стані. Умовою утворення осаду є перенасиченість розчину порівняно з новою твердою фазою. Для визначень найбільш зручними є найменш розчинні у воді осади. Основним рівнянням нефелометрії є рівняння Релея, яке показує, від яких факторів залежить інтенсивність розсіяного світла. При нефелометричних і турбідиметричних аналізах необхідно дотримуватись певних умов, які визначають успішність роботи. Найчастіше використовують нефелометри і турбідиметричне титрування.

Поляриметричний метод аналізу заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації променя світла, який пройшов крізь оптично активне середовище. Речовини, які здатні змінювати (обертати) площину поляризації світла, є оптично активними речовинами; речовини не здатні змінювати площину поляризації світла, є оптично неактивними. Оптична активність речовин зумовлена двома факторами: особливостями кристалічної решітки речовини; особливостями будови молекули речовини. Кут обертання площини поляризації залежить від питомого обертання площини поляризації, товщини шару і концентрації розчину.

Основними частинами приладів для поляриметрії (поляриметрів, цукрометрів, спектрополяриметрів) є поляризатор і аналізатор, в якості яких використовують призми Ніколя (ніколі).

Література для самоосвіти: 2, 5, 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑