7.8. Апаратура поляриметричного методу

Основною частиною будь-якого приладу для поляриметричних досліджень є джерело поляризованих променів (поляризатор) і прилад для їх дослідження (аналізатор). В якості поляризаторів і аналізаторів використовують спеціальні призми або пластинки, які виготовлені з різних мінералів. Найбільш досконалою є призма Ніколя, виготовлена з шотландського шпату, яку скорочено називають ніколь.

В деяких поляризаційних приладах застосовують спрощені поляроїди, які складаються з пластинки з нанесеним шаром органічних сполук йоду. Такі пластинки заміняють дорогі ніколі, і робота з ними мало відрізняється від роботи з ніколями.

Прилад, який використовують для визначення поляризаційної здатності розчинів, називається поляриметром. Крім поляризатора і аналізатора оптична система поляриметра включає також пристрій для підвищення точності встановлення „на темноту”. Це можуть бути додаткові призми Ніколя або пластинки бікварцу. Пластинка бікварцу складається з ліво- і правообертального кварцу і розташовується перед трубкою з визначуваним розчином. При попередньому встановленні „на темноту”, коли ніколі взаємо паралельні, без визначуваного розчину пластинка бікварцу забарвлює поле зорової труби у сіро-фіолетовий колір. Введення розчину, що аналізується, викликає різкий кольоровий ефект: одна половинка поля стає червоною, друга – синьою. Повертанням аналізатора відновлюють початкове сіро-фіолетове забарвлення всього поля і по куту повертання аналізатора знаходять кут обертання площини поляризації визначуваним розчином.

Для аналізу розчинів цукру використовують один з видів поляриметра – цукрометр. На відміну від звичайного поляриметра, в якому використовують монохроматичне світло за допомогою натрієвої лампи, в цукрометрі застосовують біле нехроматичне світло. Це стало можливим внаслідок спів падання обертальної дисперсії кварцу і розчинів цукру. Розчин цукру викликає праве обертання площини поляризації, що компенсують введенням в промінь світла клина з лівообертального кварцу. Компенсація відбувається при всіх довжинах хвиль, що дозволяє використовувати для освітлення цукрометрів біле світло. Визначення на цукрометрі характеризуються високою точністю, оскільки товщину клина можна дуже точно виміряти.

Обертання площини поляризації при різних довжинах хвиль (дисперсію оптичного обертання) досліджують за допомогою спектрополяриметра, освітлювач якого дає монохроматичне світло певної довжини хвилі в широкому спектральному інтервалі звичайно за допомогою кварцової диспергуючої призми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑