7.4. Умови роботи в нефелометрії і турбідиметрії

При нефелометричних і турбідиметричних аналізах необхідно дотримуватись умов, які визначають успішність роботи:

1. Внаслідок того, що при роботі цим методом звичайно використовують сильно розведені розчини, осади, що одержуються, повинні мати дуже маленьку розчинність.

2. Як видно з вище наведених рівнянь, значення інтенсивності розсіяного і поглиненого світла залежать від розмірів частинок, що містяться в розчині. Тому одержання правильних результатів при аналізі суспензій залежить від методики одержання суспензій і від відтворюваності їх оптичних властивостей. На розміри частинок і оптичні властивості суспензії впливають наступні фактори:

- концентрація іонів, які утворюють осад;

- відношення між концентраціями розчинів, які змішуються;

- порядок змішування розчинів;

- швидкість змішування;

- час, який потрібен для одержання максимальної мутності;

- стабільність дисперсії;

- присутність сторонніх електролітів;

- присутність неелектролітів;

- температура;

- наявність захисних колоїдів.

Таким чином, вивчення всіх цих факторів і стандартизація умов підготовки речовини до нефелометричного визначення необхідні для правильної роботи.

3. Суспензії повинні бути стійкими у часі, тобто не осідати протягом достатньо тривалого часу. Для збільшення стійкості суспензій часто використовують захисні колоїди.

Всі ці обмеження призводять до того, що нефелометричні і турбідиметричні методи виявляються менш точними, ніж фотометричні. В практиці аналітичної хімії вони використовуються тільки в тих випадках, коли визначувані іони або речовини неможливо визначити фотометричними методами, наприклад, сульфати і хлориди, які не дають стійких забарвлених сполук.

Для точних нефелометричних досліджень використовують нефелометри, які побудовані по принципу візуальних або фотоелектричних колориметрів.

В деяких випадках турбідиметричні визначення проводять методом стандартних серій. Але необхідність створення постійних умов визначення роблять цей метод досить неточним, напівкількісним. Достатньо широко використовується метод турбідиметричного титрування. При цьому можна використовувати тільки такі реакції, які протікають швидко, наприклад реакції утворення аргентум хлориду або барій сульфату, і не можна використовувати реакції, проведення яких потребує складних операцій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑