1.2 МЕТОДИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

Хімічні й фізико-хімічні методи аналізу

Загальна схема хімічних і фізико-хімічних методів аналізу зводиться до того, що досліджувану речовину переводять у розчин, діють певним хімічним реактивом і спостерігають зовнішній ефект хімічного перетворення. В складних випадках, коли в досліджуваному матеріалі міститься багато різних елементів. Не вдається виконати аналіз за такою простою схемою. Тому часто доводиться спочатку розділяти складну суміш елементів на окремі групи. Щоб визначити мікрокількості елементів, слід виділяти їх перед визначенням з великого об’єму розчину в невеликий об’єм органічного розчинника або осаду. Мета цієї операції - підвищити чутливість визначення і позбутися шкідливого впливу сторонніх елементів. Отже, в загальному випадку хімічний аналіз складається з таких етапів:

1) переведення досліджуваної речовини в розчин;

2) відділення елементів, що визначаються, від інших та їх концентрування;

3) якісне виявлення і кількісне визначення.

Тому зручно розглянути методи хімічного аналізу за такими основними типами хімічних реакцій: реакції осадження, реакції утворення комплексних сполук, реакції окислення-відновлення, реакції кислотно-основної взаємодії.

Цей поділ до певної міри умовний. У хімічному аналізі реакції різних типів часто поєдуються між собою. Крім того, існують випадки, коли одну і ту саму реакцію можна віднести до двох або трьох названих типів одночасно. Так, реакція між іонами ніколу і диметилгліоксимом є реакцією осадження, бо при цьому утворюється малорозчинна сполука; проте остання належить до класу комплексних сполук, тому названу реакцію можна віднести до другого типу хімічних реакцій. Реакція між: 2cuso4 + 4KI = 2cui + I2 + 2K2SO4 є окислювально-відновною реакцією, бо іони купруму і йоду змінюють свою валентність; але в той же час тут утворюється малорозчинний йодид одновалентного купруму, тому цю реакцію можна віднести до хімічних реакцій першого типу.

Наведена вище класифікація хімічних реакцій зручна тим, що дає змогу розглянути специфічні особливості кожного типу реакцій окремо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑