2.10 Промивання.

Після фільтрування осад і фільтр мають ще сторонні речовини. Щоб видалити ці домішки, осад промивають водою або промивною рідиною (розчином відповідного електроліту).

Осади, розчинність яких значно менша за практично допустиму (гідроксиди феруму, алюмінію та ін.), можна промивати гарячою дистильованою водою. Проте при довгому промиванні водою видаляються всі електроліти, внаслідок чого осад може перейти в колоїдну форму. Тому навіть тоді, коли осад практично нерозчинний, краще промивати його розведеним розчином відповідного електроліту, ніж водою. При цьому адсорбовані осадом сторонні речовини внаслідок іонного обміну на поверхні переходять у розчин. Електроліт, поглинений при цьому з промивної рідини, видаляється при прожарюванні осаду.

При промиванні слід стежити за тим, що витратити якнайменше води (промивної рідини). Тому нову порцію промивної рідини слід наливати на фільтр з осадом тільки тоді, коли стече весь попередній розчин з фільтра, інакше промивання дуже затягується. Після третього – четвертого промивання слід перевірити осад на повноту промивання. Для цього промивну рідину, яка стікає з лійки, перевіряють відповідним реагентом. Якщо результат реакції на присутність домішки негативний, - промивання припиняють, а якщо позитивний, то промивання продовжують.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑