2.6 Температура.

При осаджуванні кристалічних осадів з гарячих розчинів збільшується їх розчинність, а тому виникає менше центрів кристалізації. Внаслідок цього створюються кращі умови для утворення більш крупних кристалів. При осаджуванні аморфних осадів нагрівання сприяє коагуляції колоїдних частинок і укрупненню зерен осаду.

Осади з малою розчинністю відфільтровують з гарячих розчинів і промивають гарячою водою або відповідною промивною рідиною. При цьому зменшується можливість переходу осаду в колоїдний стан, і розчин значно швидше фільтрується.

Осади, які помітно розчиняються навіть у холодній воді, відокремлюють фільтруванням тільки з холодного розчину. Такі осади промивають холодною водою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  Наверх ↑